Ὑβριδικὴ Χώρα μὲ Νομοτελειακὸ τέλος…

Ὅταν οἱ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν γιὰ τὴν πορεία τὴν δική τους, τῆς οἰκογενείας τους καὶ τοῦ ἔθνους τους,ἔπαψαν νὰ τὸ κάνουν, γιατὶ ψυχονοητικὰ ἐκθηλυκεύθησαν, τὰ ἡνία τῆς πορείας τοῦ κράτους τὰ πῆραν οἱ νομικοί…
Αὐτοὶ ἀνέκαθεν καὶ μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἦσαν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δειλὰ ἔμπαιναν στὴν πραγματικότητα, ποὺ ἐδομεῖτο ἀπὸ χαρτιὰ κι ἀποφάσεις, ποὺ κατεγράφοντο ὡς νόμοι καὶ ζοῦσαν μὲ βάση τὶς διαδικασίες ποὺ προέκυπταν ἀπὸ τοὺς νόμους αὐτούς… Συνέχεια

Οἱ Ἅρπαγες τοῦ Ἡλίου

Οἱ Ἅρπαγες τοῦ Ἡλίου2Εν όψει του θερινού ηλιοστασίου,
στοχασμοί για την μεγίστη του ανθρώπου ύβρι…

Οι Άρπαγες του Ηλίου

Το 1914, ο Herbert George Wells (1866-1946), ο φιλοσοφημένος συγγραφέας του προφητικού «Πολέμου τωνΆστρων» και της «Μηχανής που Ταξειδεύει στον Χρόνο», εξέδιδε το βιβλίο του «Ο Κόσμος Απελευθερωμένος».
Αναδιφούσε, σε αυτό, την ιστορία του ανθρώπου στον αγώνα του να δαμάσει τις πηγές ενέργειας, από τις πρώτες αδρές προσπάθειες κατασκευής εργαλείων και δαμασμού των οικόσιτων ζώων, μέχρι την χρήση του ατμού και της ηλεκτρικής ενέργειας στην εποχή μας.

Συνέχεια

Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα!

Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα!Ἡ εἰκόνα μιλᾶ ἀπὸ μόνη της.
Ἐλβετία… Βιομηχανοποίησις τῆς παραγωγῆς… Βιομηχανοποίησις τῶν πάντων.
Σεβασμὸς μηδαμινός. Ἀνύπαρκτος γιὰ τὴν ἀκρίβεια.
Ὅλα στὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ κέρδους. Συνέχεια

Πρωκτολογίες!!!

Ἀπὸ Φούστη μόνο τὲτοιες παπαριὲς μπορεῖ ν᾿ἀκούσῃ κανεὶς, ἀφοῦ ἐπὶ μονίμου βάσεως ὁ ἐγκέφαλος ἀμοιβᾶδος ποὺ διαθέτει προσπαθεῖ νὰ ὑποκαταστήσῃ τὴν γυναῖκα στὰ μάτια τοῦ ἀνδρὸς.Πρωκτολογίες!!! Συνέχεια

Ἡ …«τιμή» στὸν ἡγέτη τοῦ «ΟΧΙ».

Ἡ ...«τιμή» στὸν ἡγέτη τοῦ «ΟΧΙ».Ἡ …«τιμή» ποὺ ἀπέδοσαν χαμερπεῖς καὶ ἀνιστόρητοι κανίβαλοι στὸν πρωθυπουργὸ ποὺ προετοίμασε τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸν ὑπέρτατο ἀγῶνα, ἐναντίον τῶν γεωπολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῶν Ἰταλῶν…..

Ὁ ἀνδριάντας τοῦ Ἰωάννου.Μεταξᾶ, εὑρίσκετο σὲ μία πλατεῖα τῆς Ἀνατολικῆς. Ἀττικῆς, θρυμματίστηκε ἀπὸ τὸν ὄχλο τῶν νεογραικύλων, στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 80…… Συνέχεια

Καμμία (ἔως τώρα) ἀπόφασις τῆς Δύσεως δὲν ὁδηγεῖ σὲ πολιτισμικὴ ἀναγέννηση!!!

Mideast IraqΝὰ γίνῃ ἐπίσης κατανοητὸ ἀπ’ τοὺς ἠλιθίους στὴν Δύση ὅτι τὰ ἀσφυκτικὰ ρεγουλαρίσματα, ἡ νομικιστικὴ βία, οἱ ἀσθενικὲς ὑποχονδρίες καὶ «ἀσφάλεια», καὶ οἱ ποτοαπαγορεύσεις, καπνοαπαγορεύσεις κτλ. ΔΕΝ προσφέρουν τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ὡρίμων, εὐφυῶν καὶ δυνατῶν ἀνθρώπων, πόσο μᾶλλον γιὰ τὴν πολιτισμικὴ ἀναγέννηση ποὺ εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη. Συνέχεια