Τὸ θαῦμα τῶν Λειψῶν μὲ τὰ σκουπίδια

Τὸ νησάκι τοῦ Αἰγαίου, ποὺ ἔχει καταργήσει ἐντελῶς τοὺς κάδους ἀποῤῥιμμάτων!!!

Τὸ θαῦμα τῶν Λειψῶν μὲ τὰ σκουπίδια3

Ἀνακυκλώνουν στὴν πηγὴ οἱ κάτοικοι, χωρὶς προβλήματα, καὶ συσκευάζουν τὰ διαχωρισμένα ἀποῤῥίμματά τους σὲ τέσσερις ῥοὲς (γυαλί-πλαστικό-μέταλλο- χαρτί) σὲ τέσσερις, διαφορετικοῦ χρώματος σακκοῦλες, τὶς ὁποῖες παραλαμβάνουν τὰ ἀπορριμματοφόρα τοῦ Δήμου κάθε ἡμέρα.
Καὶ τὰ στέλνουν στὴν Ἀθῆνα γιὰ ἀνακύκλωση. Συνέχεια

Μήπως ἡ Coca Cola εἶναι τελικῶς χρήσιμος;

Προσωπικῶς ἔχω νὰ τὴν ἀγγίξω ἐδῶ καὶ πάρα πάρα πολλὰ χρόνια. 
Ἀλλὰ περὶ ὀρέξεως …κολοκυθόπιττα!
Πάντως αὐτὰ τὰ περὶ τῆς σωστῆς χρήσεώς της, πράγματι ἰσχύουν.

Συνέχεια

Ἕνα πρωϊνὸ στὴν Ἰαπωνία.

Δευτέρα πρωΐ, σὲ μίαν κωμόπολι τῆς Ἰαπωνίας, ξημερώματα, ἕνας φίλος Συνέχεια