Φλωρεντία στὸ στόχαστρο τῆς McDonald’s!!!

Φλωρεντία στὸ στόχαστρο τῆς McDonald!!!

Μὲ ἀγωγή της, ἡ ἀμερικανικὴ ἁλυσίδα ταχυφαγείων McDonald’s, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς Φλωρεντίας περίπου $ 20 ἑκατομμύρια, ὡς ἀποζημίωση ἐπειδὴ τῆς ἀπηγόρευσε νὰ ἀνοίξῃ ταχυφαγεῖον (φαστφουντάδικο) στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεως, Piazza del Duomo. Τὸ ἱστορικὸ κέντρο τῆς Φλωρεντίας προστατεύεται ἀπὸ τὴν UNESCO ὡς μνημεῖο παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ ἰσχύουν εἰδικὲς διατάξεις, ὡς πρὸς τὰ καταστήματα ποὺ μποροὺν νὰ λειτουργοῦν. Συνέχεια

Ἡ μαύρη λίστα τῶν ἑταιρειῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν μετηλλαγμένα στὰ προϊόντα τους!!!

1. Σοκολάτες Hershey’s Cadbury Fruit&Nut
2. Mars M&M
3. Snickers
4. Twix
5. Milky Way
6. Σοκολάτες ,….. κακάο Cadbury
7. Ferrero
8. Nestle

Συνέχεια