Θὰ ὑπάρχουν πάντα πρόθυμοι ἔμποροι …θανάτου!!!

Περὶ τιμῆς καὶ ἠθικῆς

Δηλώσεις ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: Συνέχεια

Βλακείας τ(α)οξικότης

Ἡ τα(ο)ξικότης τῆς βλακείας.

Ὁ Παντελίδης, λαϊκὸ παιδί, καλὸ παιδί, ἔγραφε στίχους ἱκανοὺς νὰ σὲ κάνουν νὰ θὲς νὰ κόψῃς φλέβες μέχρι καὶ μὲ τὴν ἠλεκτρικὴ ξυριστικὴ μηχανή.
Λιτανείες στὸ σημεῖο θανάτου του.
Οἱ πωλήσεις του ἀνέβηκαν στὰ ὕψη. Κάθε νέα κυκλοφορία του γίνεται χρυσῆ. Συνέχεια

Ἡ ἀτομικὴ ποιοτικὴ ἐκπαίδευσις τιμωρεῖται!

Ἡ ἀτομικὴ ποιοτικὴ ἐκπαίδευσις τιμωρεῖται!Ἡ ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσις εἶναι ἀπείρως ποιοτικότερη ἀπὸ τὴν κρατική!!!
Γιὰ αὐτὸ καὶ τιμωρεῖται ἀπὸ τὸ κράτος.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὴν ὁποία ἐξάλλου δὲν κρύβει καὶ ὁ κ.κ. ὑπουργὸς παιδείας Φίλης. Συνέχεια