Θυματάκι καί ἡ δούρου;

Ἀπίστευτο θράσος:

Ἡ Δούρου μὲ φόντο τὰ καμένα στὸ Μάτι μᾶς καλεῖ σὲ debate-ψυχανάλυση!

Ὕφος δακρύβρεκτο, μουσικὸ χαλὶ ἀπὸ ταινία μυστηρίου, «φῶτα, κάμερα, πᾶμε» γιὰ τὸ νέο προεκλογικὸ σπὸτ τῆς περιφερειάρχου Ἀττικῆς ποὺ θυμήθηκε τώρα, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν κάλπη, νὰ ἀπαντήσῃ στοὺς πυροπλήκτους πολῖτες. Συνέχεια

Ὑποκριτικὸς «ἀνθρωπιζμός»!!!

Ὅταν ἡ «ὑποκρισία» περισσεύῃ…

Συνέχεια

Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!! (β)

Γράφαμε λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν πὼς ὀ σημαντικότερος στόχος τῶν κρατούντων εἶναι τὰ παιδιά. Οἱ παιδικοὶ πληθυσμοὶ τοὺς ἐνδιαφέρουν. Αὐτοὺς σακατεύουν, αὐτοὺς γενοκτονοῦν καί, ἔως νὰ τοὺς καταστήσουν ἐνήλικες ἀπολύτως ὑποτεταγμένους καὶ ἐλεγχομένους, μεριμνοῦν νὰ τοὺς …ἐκπαιδεύσουν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται τὸ Ἀναγκαῖον. Συνέχεια

Ῥατσισμὸς κατὰ λευκῶν

Γαλλικὴ ῥᾶπ.

«Κρεμάστε τοὺς λευκούς»
τοῦ Nick Konrad.

«Πηγαίνω σὲ παιδικοὺς σταθμοὺς καὶ σκοτώνω τὰ λευκὰ μωρά.
Πιάστε τα γρήγορα καὶ κρεμάστε τοὺς γονεῖς τους, διαμελίστε τους/τὰ
γιὰ νὰ περάσετε τὴν ὥρα σας,
διασκεδάστε τὰ μαῦρα παιδιὰ κάθε ἡλικίας, μικρὰ καὶ μεγάλα…»
Συνέχεια

Ὑπάρχουν …«ἔνδοξοι» καὶ …ἀδιάφοροι νεκροί!!!

Οἱ ἐκτελεσθέντες ἐν ψυχρῷ τῆς Μαρφὶν καλὰ ἔπαθαν, γιατί ἦσαν ἀπεργοσπάστες καὶ ὁ ὄχλος τῆς ἀριστερᾶς λαϊκῆς ἐτυμηγορίας οὔρλιαζε: «κάψτε τους»!

Οἱ Φουντούλης-Καπελώνης ὡς τέρατα, δὲν ἐγεννήθησαν ἀπὸ μάννες ἄρα αὐτοδικαίως ἔπρεπε νὰ πεθάνουν-βάσει ἰδίας ἐτυμηγορίας!

Ἡ Μυρτῶ δὲν πρόλαβε νὰ προσαρμοσθῇ ἐντὸς δεκαλέπτου στὶς ἐπιθυμίες συνυπάρξεως, ὅπως ὁρίζονται ἀπὸ τὶς ΜΚΟ, ἄρα ἔπρεπε νὰ πολτοποιηθῇ! Συνέχεια

Υἱοθεσία παιδιῶν μόνον γιὰ …διατεταραγμένους!!!

Δηλαδή…
Θὰ εὑρεθῆ ψυχίατρος γιὰ νὰ ἐγγυηθῆ γιὰ αὐτό, τὸ ψυχικὰ διατεταραγμένο ἄτομον, ποὺ δηλώνει ἄφυλο, στὸ νὰ υϊοθετήσῃ παιδί, ἐνᾦ τὸ ἴδιο δὲν ἔχει ἀκόμη ξεκαθαρίση, οὔτε μὲ τὸν εἁυτόν του, τὸ τὶ φύλο εἶναι… Συνέχεια