Ὑπάρχουν …«ἔνδοξοι» καὶ …ἀδιάφοροι νεκροί!!!

Οἱ ἐκτελεσθέντες ἐν ψυχρῷ τῆς Μαρφὶν καλὰ ἔπαθαν, γιατί ἦσαν ἀπεργοσπάστες καὶ ὁ ὄχλος τῆς ἀριστερᾶς λαϊκῆς ἐτυμηγορίας οὔρλιαζε: «κάψτε τους»!

Οἱ Φουντούλης-Καπελώνης ὡς τέρατα, δὲν ἐγεννήθησαν ἀπὸ μάννες ἄρα αὐτοδικαίως ἔπρεπε νὰ πεθάνουν-βάσει ἰδίας ἐτυμηγορίας!

Ἡ Μυρτῶ δὲν πρόλαβε νὰ προσαρμοσθῇ ἐντὸς δεκαλέπτου στὶς ἐπιθυμίες συνυπάρξεως, ὅπως ὁρίζονται ἀπὸ τὶς ΜΚΟ, ἄρα ἔπρεπε νὰ πολτοποιηθῇ!

Οἱ 100 νεκροὶ στὸ Μάτι, ἔπρεπε παράλληλα μὲ τὴν κολύμβηση διαφυγῆς νὰ γνωρίζουν, ἐκ τῶν προτέρων, πὼς ὡς ὑπόλογοί του βαρυτάτου ἐγκλήματος τῆς ἰδιοκτησίας, κάποτε θὰ τιμωροῦντο παραδειγματικῶς! Ὁμοίως καὶ στὴν Μάνδρα!

Ὁ πατέρας ποὺ ἐσφαγιάσθη πρὶν νὰ γεννήσῃ ἡ γυναίκα του, ἔπρεπε νὰ ξέρῃ πὼς ὡς φιλοξενούμενος στὸ Ἰσλαμαμπὰντ τῶν Ἀθηνῶν, θὰ σέβεται τὶς ὧρες κυκλοφορίας ὅπως ὁρίζει γιὰ ἀπίστους τὸ Κοράνι!

Ὁ 75χρονος ποὺ σιδερώθηκε στὴν Καλλιθέα, ἔπρεπε νὰ μοιρασθῇ τὴν σύνταξή του μὲ τὰ πρεζάκια-γιατί αὐτοὶ εἶναι νέοι καὶ τόπο στὰ νιάτα!

Οἱ Φύσσας καὶ Γρηγορόπουλος ἦσαν ἄνανδρα δολοφονημένοι ἥρωες καὶ ὡς γνωστὸν τὸ αἷμα κυλᾶ κιἐκδίκηση ζητᾶ!

Συνεχίσθε νὰ τὰ ἀνέχεστε ὅλα!
Καὶ ἐάν, ὥ μὴ γένοιτο, κληθεῖτε νὰ ἀναγνωρίσετε τὸ παιδί σας στὸ νεκροτομεῖο, μὴν τὸ πάρετε βαρειά…
Παράπλευρος ἀπώλεια ἦταν.

Ἀφιερωμένο στὴν πορεία τιμῆς γιὰ τὸν ἐνδόξως πεσόντα Ζάκ.

Λ. Γ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply