Ἡ ἀτομικὴ ποιοτικὴ ἐκπαίδευσις τιμωρεῖται!

Ἡ ἀτομικὴ ποιοτικὴ ἐκπαίδευσις τιμωρεῖται!Ἡ ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσις εἶναι ἀπείρως ποιοτικότερη ἀπὸ τὴν κρατική!!!
Γιὰ αὐτὸ καὶ τιμωρεῖται ἀπὸ τὸ κράτος.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὴν ὁποία ἐξάλλου δὲν κρύβει καὶ ὁ κ.κ. ὑπουργὸς παιδείας Φίλης.

Ὁ ὑπουργός, γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν κρατικὴ ἐπίθεση στὴν ἀνωτερότητα ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιτύχῃ τὸ κράτος, εἶπε: «ἡ ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσις εἶναι ἐπιλογή»!

Δὲν μασοῦν τὰ λόγια τους οἱ φθονεροὶ μισάνθρωποι μαρξιστές.
Ἡ ἀτομικὴ ἐπιλογὴ μίας ποιοτικῆς ἐκπαιδεύσεως τιμωρεῖται. 

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply