Βλακείας τ(α)οξικότης

Ἡ τα(ο)ξικότης τῆς βλακείας.

Ὁ Παντελίδης, λαϊκὸ παιδί, καλὸ παιδί, ἔγραφε στίχους ἱκανοὺς νὰ σὲ κάνουν νὰ θὲς νὰ κόψῃς φλέβες μέχρι καὶ μὲ τὴν ἠλεκτρικὴ ξυριστικὴ μηχανή.
Λιτανείες στὸ σημεῖο θανάτου του.
Οἱ πωλήσεις του ἀνέβηκαν στὰ ὕψη. Κάθε νέα κυκλοφορία του γίνεται χρυσῆ.

Ἡ Σούλα Μπούλα τῆς τοπικῆς Κ.Ν.Ε. τρέχει σὰν τρελλὴ νὰ κατεβάσῃ τὰ νέα του κομμάτια καὶ νὰ θυμηθῇ γιατὶ δὲν ταίριαζε, τελικά, μὲ τὸν νεομπολσεβίκο ποὺ φασωνόταν προχθές.
Ἐξ ἅλλου, ὁ Παντελίδης ἦταν λαϊκὸ παιδί.

Ὁ Παντελίδης, λοιπόν, σκοτώθηκε σχεδὸν μὲ τὸν ἰδιο τρόπο μὲ τὸν Βακάκη. Καὶ οἱ δύο αὐτοκτόνησαν μὲ τὸν ἰδιο τρόπο. Ὁ ἕνας σακάτεψε μονίμως ἀνθρώπους καὶ ὁ ἄλλος τοὺς ἄφησε στὸν τόπο.

Ὁ Βακάκης δὲν ἦταν λαϊκὸ παιδί. Δὲν ἔγραφε στίχους, ποὺ σὲ ἔκαναν νὰ κόβῃς φλέβες.
Δὲν θὰ γίνουν λιτανεῖτες στὸ σημεῖο θανάτου του.

Ἡ Σούλα Μπούλα, τῆς τοπικῆς Κ.Ν.Ε., δὲν τρέχει νὰ ἀγοράσῃ τὰ προϊόντα του. Ἦταν πλουτοκράτης. 
Ἡ Σούλα Μπούλα μποϋκοτάρει τὴν ἐπιχείρηση τοῦ μπαμπᾶ του, διότι ἐπροσωπεῖ τὸ κεφάλαιον. 
Ἡ Σούλα Μπούλα χαίρεται ποὺ πονᾶ ὁ πατὴρ Βακάκης, διότι κτυπήθηκε ἡ πλουτοκρατία.

Ἡ Σούλα Μπούλα, εἶναι κομμουνίστρια καὶ οἱ ἄλλοι δύο, Παντελίδης καὶ Βακάκης εἶναι νεκροί.

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

Υ.Γ. Κυρίες καὶ κύριοι…
Ἀγαπητά μου παιδιά…
Αὐτὸς εἶναι ἡ Σούλα Μπούλα, ἡ Κνίτισσα, ποὺ κλαίει τὰ λαϊκὰ παιδιὰ ἀλλὰ γουστάρει καὶ ἔρχεται σὲ ὀργασμὸ (σὰν τὸν Ἄδωνι ὅταν διάβαζε τὰ μνημόνια) μὲ τὸν πόνο τοῦ πλουτοκράτου.
Καὶ ἀπὸ ἐπάνω εὔχεται νὰ χάσῃ ὁ πλουτοκράτης ὅ,τι ἀγαπᾶ καὶ νὰ πονᾷ!!!

Σημειώσεις

Σήμερα, ἡ ἀνεγκέφαλη Σούλα-Μπούλα τῆς τοπικῆς Κ.Ν.Ε., ἡ ὁποία μετὰ χαρᾶς θὰ ἔπεφτε στὰ γόνατα γιὰ μίαν βόλτα μὲ 911, διαπιστώνει, μὲ τὴν πλέρια ἐμπειρία της, ταξικότητα στὸ προ-χθεσινὸ δυστύχημα.

Καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι, ἐλπίζοντες μήπως καὶ τὴν πηδήξουν, θιασῶτες της, γράφουν ἀπὸ κάτω ἀναλύσεις καὶ τῆς λὲν τὸ πόσο θεὰ εἶναι καὶ τὸ πόσο ὑπέροχα καὶ μὲ ταξικὴ εὐαισθησία τὰ λέει, μὴ γνωρίζοντες ἤ, καὶ γνωρίζοντες πὼς ἡ τύπισσα θὰ ἔκανε πίπες γιὰ τὴν βόλτα ἐκείνη!!!

Τέσσερεις ἄνθρωποι ἔχασαν τὴν ζωή τους ῥὲ καθίκια.

Σεβασθεῖτε, τοὐλάχιστον, τὸν πόνο τῶν συγγενῶν!!!

Ὡς πρῴην ἰδιοκτήτης (2007-2010) μιᾶς ἐκ τῶν τεσσάρων Porsche Βoxster Gemballa stage 3 στὴν Ἑλλάδα, γνωρίζω πολὺ καλὰ τὶ σημαίνει τὸ 475ps. Οἱ ἐπιταχύνσεις 0-100Km/h σὲ 3,2 sec εἶναι ἀπολύτως ἐφικτές.
Τὸ θέμα εἶναι πὼς μαζὺ μὲ τὶς ἐπιταχύνσεις ἔρχονται καὶ οἱ μηχανισμοῖ ἀσφαλοῦς πλοηγήσεως, ἀλλὰ κι ἐπιβραδύνσεως τοῦ αὐτοκινήτου. 

Μόλις εἶδα τὸ συγκλονιστικὸ νideo.
Ὁ πιτσιρικὰς τὸ ἔφερνε σπασμένο (250 plus) καὶ μὲ τὴν μπάντα, σχεδὸν τέτακε, τὸ ἁμάξι.
Ὁπότε φαντασθεῖτε μὲ ABS, Antiskid κλπ συστήματα, τὶ δυνάμεις ἠσκοῦντο ἐκείνην τὴν στιγμή.

Ὅταν ἀγόρασα τὸ αὐτοκίνητό μου, ἔκανα μίαν ἑβδομάδα ἐντατικὰ μαθήματα ἀπὸ τὴν Gemballa σὲ πίστα, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ σεβασθῶ τὶς ἱπποδυνάμεις, τὶς ῥοπὲς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀδρανειακὴ κατάσταση τοῦ αὐτοκινήτου.

Εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ χειρίζονται τέτοια ἐργαλεῖα, ἄτομα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὴν ἀπαραίτητη γνώση ἀλλὰ καὶ λογική.
Ὅπως τὸ ἔθεσε ὑπέροχα ὁ καλός μου φίλος Κώστας Κάπος, γιὰ νὰ λάβῃ τὴν ἄδεια ἱκανότητος χειρισμοῦ τέτοιων μηχανημάτων, πρέπει νὰ ἔχῃς, ἀποδεδειγμένες πολλὲς «ὧρες πτήσεως» καὶ χιλιάδες χιλιάδων χιλιομέτρων στὸ ἐνεργητικό σου.

Δυστύχημα μὲ Porsche: 4 νεκροί, 75.000 ἀναρτήσεις, 900.000 κατάρες κατὰ τοῦ πλουτοκράτου μπαμπᾶ, ποὺ ὅπλισε τὸ χέρι τοῦ υϊοῦ του.
Δυστύχημα μὲ σκάφος (Αἴγινα): οὐδέποτε θὰ μάθουμε ποιὸς ἦταν καὶ τὶ ἔγινε. Οὐδέποτε θὰ ξέρουμε τὶ ποσὰ διεκινήθησαν καὶ τὶ χάρες ἐζητήθησαν καὶ χρωστῶνται γιὰ τὴν ἀποσιώπηση.
Βλέπετε, στὸ ἕνα ὁδηγοῦσε πλουτοκράτης καὶ στὸ ἄλλο, κυβερνήτης ἤ, ἔστᾦ, παρών, ἦταν κυβερνητικὸς ἢ συγγενὴς κυβερνητικοῦ, τῆς «πρώτης φορᾶς ἀριστερᾶ»!!!

 

 

(Visited 209 times, 1 visits today)
Leave a Reply