Θὰ μᾶς φορτώσουν τὸν (κάθε) βελόπουλο…

…διότι τὸ πολὺ πολὺ τῆς χρυσῆς αὐγῆς ἀφήγημα τελειώνει (ἐπὶ τέλους!!!).

Βλέπουμε λοιπὸν τὴν μανδάμα στάη νὰ πιέζῃ -ἔως καὶ νὰ προσβάλῃ, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς – τὸν βελό, αὐτὸς νὰ τὰ …«παίρνῃ στὴν κράνα», γιὰ τοὺς ὁποίους λόγους καὶ νὰ ἀποχωρῇ.

Συνέχεια

Δὲν χάνονται τὰ …ἠχηρὰ ὀνόματα!!!

Ἐπὶ τέλους νὰ ἀνεβῇ λίγο ἡ ποιότης, γιὰ νὰ δοῦμε λίγο θέαμα. Συνέχεια

Χρεώνεται στήν «δεξιά» ὁ βελόπουλος;

Τὸ νὰ χρεώνῃς τὸν Βελόπουλο στὴν δεξιὰ (ἤ, ἔστω, σὲ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦν «Ἀκροδεξιὰ») εἶναι σὰν νὰ χρεώνῃς τὸν Ἀντώνη Ἀντωνιάδη στὸν Ὀλυμπιακὸ ἐπειδὴ ἠγωνίσθη μία σαιζὸν μὲ τὰ χρώματά του. Συνέχεια

Ψηφοφόρων (σαφῆ) ἀδιέξοδα

Σχεδὸν δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως ποὺ βουλιάζει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ κατάστασις, στὰ καθ’ ἡμᾶς δρώμενα, ἀκόμη χειροτερεύει. 
Οἱ ἐξελίξεις, πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς ὁδεύουν καθημερινῶς ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερον.  Συνέχεια

Δούρειοι Ἵπποι κι ἑλλαδέμποροι θὰ μᾶς …«ἀποσώσουν»!!!

Τώρα ὁ σιχαμένος μὲ τὸν βρωμιάρη, ἔγιναν κολλητάρια.

Συνέχεια

Ψαγμένος ὁ βελόπουλος…

«Ὅμως ἦλθε μία οἰκογένεια, ἡ οἰκογένεια Σῶῤῥα, καὶ δίνει στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ὁμόλογο ἀξίας 670 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, σὲ σημερινὸ ἀντίκρυσμα. Τό ἀκούσατε τό νούμερο; 670 δισεκατομμύρια εὐρῶ! Σὲ ἀντίκρυσμα χρυσοῦ παρακαλῶ!
Εἶναι μία ὁλόκληρη ἱστορία, ποὺ ψάχνω ἐδῶ καὶ πάρα πολλὲς ἡμέρες…»

Συνέχεια