Τὰ «ἔργα» τῶν φανατικῶν!

Νὰ λέμε εὐτυχῶς ποὺ σώζονται κι αὐτὰ ποὺ σώζονται, ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν παππούδων μας. Εὑτυχῶς.
Διότι μὲ τόσον φανατισμό, τόση ἀνισοῤῥοπία, τόσο μένος κατὰ τοῦ ὡραίου μόνον ἀπολύτως ἀνεγκέφαλοι, ἀμόρφωτοι καὶ ὑπάνθρωποι θὰ μποροῦσαν νὰ συμπεριφερθοῦν.
Ἀλήθεια, σέ τί ἀκριβῶς τούς πείραξε τό κάλλος καί ἡ μίμησις τῆς Φύσεως στά ἔργα τῶν προγόνων μας;

Τὰ «ἔργα» τῶν φανατικῶν!1

Ξέρετε τί πιστεύω;
Δὲν τοὺς πείραξε σὲ κάτι. Ἐντολὲς ἐκτελοῦσαν. Ἄλλως τὲ οἱ μαρτυρίες γιὰ τὸ τέλος τῆς Ὑπατίας εἶναι τέτοιες ποὺ δὲν ἀφήνουν ἀμφιβολίες…
Γιατί ὅμως τέτοιου εἴδους ἐντολές;  Γιατί τόσο μένος;Ἔ;
Τό πρόβλημα ἦταν τά ἔργα, οἱ ναοί, οἱ ἄνθρωποι ἤ αὐτό πού ἐκπροσωποῦσαν;
Διότι δὲν ἐνοχλοῦσε ἡ θρησκεία. Ἡ θρησκεία χρησιμοποιήθηκε ὥς μοχλὸς γιὰ νὰ φανατίσῃ τὰ πλήθη τῶν φανατικῶν.
Ἄρα; Τί ἦταν; Μήπως ἦταν σκέτο ἡ Ἑλληνική σκέψις καί ὁ Ἕλλην;Τὰ «ἔργα» τῶν φανατικῶν!2

Ἀλήθεια, πότε σταμάτησαν νά καταδιώκουν τόν Ἕλληνα μέσα στούς αἰῶνες; Πότε ἔπαυσε ὁ διωγμός; Ἤ μήπως ἀκόμη ὑπό καταστάσεως διωγμοῦ ὑφιστάμεθα;

Φιλονόη

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 11 times, 1 visits today)




0 thoughts on “Τὰ «ἔργα» τῶν φανατικῶν!

Leave a Reply