Μᾶλλον, ὃπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, θὰ μπορούσαμε νά «μοιραστοῦμε» καί σὲ ἂλλους πλανῆτες… Ὂχι γιατί δὲν χωρᾶμε, ἀλλά γιατί πολύ μπερδευθήκαμε…Μᾶλλον, ὃπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα,  θὰ μπορούσαμε νά «μοιραστοῦμε» καί σὲ ἂλλους πλανῆτες... Ὂχι γιατί δὲν χωρᾶμε, ἀλλά γιατί πολύ μπερδευθήκαμε

 

Καλοί, κακοί, χρήσιμοι, χρηστοι, ξουσιαστές, ντιεξουσιαστές…

σως δορυφόρος έα νά εναι μία λύσις…. γι κάποιους ποτος βρωμάει πλανήτης Γ καί ο κάτοικοί του…

Μήπως κάποιοι “πο δν μς ντέχουν” θ πρεπε ν βρον τν “ξοδο”;

Φιλονόη

σκέψεις προερχόμενες ἀπό ἓνα ἂρθο ποὺ βρήκαμε ἐδῶ

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply