Συνωμοσίες ἤ καλοστημένα κερδοσκοπικά παιχνίδια;

Τὸ καλό εἶναι ὅτι μᾶς προειδοποιοῦν!

Τὸ κακό εἶναι ὅτι τά κάνουν….

“Μὰ τὰ κάνουν;”   θά ῥωτήσῃ ἲσως κάποιος…

Ἒχει σημασία; Σημασία ἒχει πώς πράγματι κάποιοι πιστεύουν πώς ἒχουν τόν ἒλεγχο!

Τὸ ἐὰν φυσικά συμβαίνῃ στήν πραγματικότητα κάτι τέτοιο ἢ ὂχι, εἶναι ἂλλη ἱστορία!

Δὲν ἒχει σημασία τὸ τί θέλουν οἱ λίγοι καί παλαβοί!

Σημασία ἒχει μόνον τό τί θέλει (κι ἐπιτάσει) τελικῶς ἡ φύσις!

Τούς ἀρέσει δέν τούς ἀρέσει…..

Ὁ κόσμος ΑΛΛΑΖΕΙ! Κι ἀλλάζει ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!!

Φιλονόη

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply