Θολοῦρες!!! Πολλὲς θολοῦρες!!!

Τὸ πόρισμα τῆς ἐξεταστικῆς γιὰ τὴν ΜΙΖΕΝΣ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ!

2.000 σελίδες γεμᾶτες γεμᾶτες…..

Ἀλλὰ ποιὸς ἀσχολεῖται πλέον;

Παραγραφὲς, πρωθυπουργικὲς καὶ ὑπουργικὲς ἀσυλίες….

Περισινὰ ξινὰ σταφύλια….

Τὸ Δ.Ν.Τ. εἶναι ἐδῶ!

Μᾶς ἑτοιμάζει νέα κοστούμια!

Ἀλλὰ ποιὸς ἀσχολεῖται πλέον;

Ἔχουν ἀποφασίσει πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς…

Νέα μέτρα, νέα σταθμὰ, νέες περικοπὲς…

Προαποφασισμένα πράγματα!!!

Ἔβγαλε καὶ καινούργια πορνοταινία ἡ Τζούλια… Ποῦ νὰ τρέχουμε τώρα καὶ νὰ χάνουμε τὰ ὄμορφα….

Ἔχουμε καὶ τὰ λαθραῖα νὰ μεταστεγάζονται σὲ νεοκλασικὰ…. Μεγάλες φουρτοῦνες!!!

Μήπως κάποιος πό λους μς χει πράγματι ντιληφθε τί προσπαθον ν μς τοιμάσουνἜγὼ πάντως ὄχι! Μόνον ἀναρωτιέμαι!

Διότι, πολλὰ πράγματα πέρασαν στὰ «ψιλά» καὶ ἦταν πολύ χοντρά γιὰ νὰ τὰ ἀφήσουμε νὰ πέσουν κάτω….

Τ γίνεται; Τέλος στ μυαλ μας! ,τι θέλουν μς κάνουν;

Ἕνας ὁλόκληρος κρατικός μηχανισμὸς στήθηκε γι ν …..καταπατήσ κάθε λληνικ νόμο, πισήμως, μπρς στ μάτια μας κα μέσα π τς τηλεοράσεις μας! Εἰρωνία; Αἰσχίστου εἲδους!!

Τόση «ἀγάπη»; Τόση δειλία; Τόσο πασιφανὴς ἐξαγορὰ συνειδήσεων;

Γιατί; Τί προσπαθοῦν νὰ μᾶς δείξουν ἢ καὶ νὰ κουκουλώσουν; Ἤ ἀκόμη χειρότερα, νὰ προκαλέσουν;

Τὸ πρῶτο τὸ καταλάβαμε. Δηλώνουν ὑπὲρ ἄνω κάθε νόμου! Εναι νόμος!Τὸ δεύτερο ὅμως; Ἰσχύει;

Ποιὸς ἠσχολήθη μὲ τὴν ΜΗΖΕΝΣ καὶ τὰ πορίσματα; Ποιὸς νοιάστηκε γιὰ τὶς συνομιλίες μὲ τὰ «ἀφεντικά»; Μᾶλλον λοιπὸν ἰσχύει!

Καὶ τώρα ὑποθέσεις:

Μήπως ὅμως παίζει καὶ κάτι ἀκόμη; Μήπως προκαλῶντας γενικὴ ὄργὴ ὠθοῦν ἐπιβεβαιωμένα κάποιους πιὸ «θερμοκέφαλους»  καὶ πιὸ «θυμωμένους» σὲ ἀκραῖες συμπεριφορὲς ποὺ θὰ ἐπιβεβαιώσουν ἁπλῶς τοὺς φόβους μας;

Τὶ θὰ γινόταν ὅμως ἐὰν εἴχαμε τώρα κάποιαν ἔξαρσι βίας;

Γνωρίζουμε ὅλοι πς πιδιώκουν ναν θάνατο. Ὄχι Ἕλληνος φυσικὰ! (Ἄλλως τε, εἴχαμε θάνατο Ἕλληνος ἀπὸ δακρυγόνα πρὸ μηνῶν καὶ ΟΥΔΕΙΣ ἀνεφέρθη στὸ γεγονὸς!! Τοὺς ἦταν καὶ ἄχρηστος κι ἐμπόδιον!)

πιθυμον θάνατο πρόκλησι! Νὰ ἀνάψουν ΠΟΛΥ τὰ αἵματα (καὶ νὰ ἀποκτήσουν ἐπισήμως φυσικὰ, λόγους πλήρους καταστολῆς!) Κάποιον φουκαρᾶ θὰ θυσιάσουν! Ἔτσι κι ἀλλοιῶς (γιὰ τοὺς νεοταξικοὺς) ἀναλώσιμοι εἶναι! Ἁπλῶς τώρα τοὺς βολεύει καὶ τὸ παίζουν «φιλικοὶ»… Ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες, οὐδεὶς γνωρίζει…..

Θὰ ὠθήσουν ὅλα τὰ λαθροστρατιωτάκια τους στὴν ποθουμένη ἐξέγερσι ποὺ μὲ τὴν σειρὰ τους φυσικὰ θὰ ξεκινήσουν νὰ χτυποῦν στόχους προκαθορισμένους καὶ ἐνοχλητικοὺς;  (Ἂς ποῦμε τὸ ἄπαρτον ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.)

Ὅπλα; Ἄφθονα! Ὅλοι γνωρίζουν πὼς οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες διαθέτουν κανονικὰ ὁπλοστάσια! Ἄλλως τε, ὅλη ἡ διακίνησις παρανόμου ὁπλισμοῦ σήμερα στὴν πατρίδα μας, ἀπὸ αὐτοὺς γίνεται! (Μία βόλτα στὸ Πολυτεχνεῖο, στὴν Στουρνάρη, στὴν Ἀκαδημία Πλάτωνος θὰ πείσῃ καὶ τὸν πλέον δύσπιστο!)

Θὰ κτυπήσουν παντοῦ! Τὸ πλιάτσικο θὰ εἶναι πράγματι τὸ λιγότερο ἀπὸ ὅσα ἑτοιμάζονται! Τὸ μικρότερο κακὸ! Ὁ τρόμος θὰ εἶναι τὸ βασικὸ τους ἐργαλεῖο! (Τὸ ὅλα τὰ ἔσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιὰ σᾶς λέει κάτι;)

Μιλᾶμε δῆλα δὴ γιὰ μία νέα ἰσλαμικὴ κατοχὴ;

Ὄχι γιὰ πολὺ ὅμως! Σιγὰ μὴν ἀφήσουν τὴν πίττα στὰ χέρια τῶν «λιγούρηδων»! Ὄργανα εἶναι κι αὐτοὶ (ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι φυσικὰ!)  Μόλις θὰ πιάσουν νὰ σηκώνουν κεφάλι, ξέρουν αὐτοὶ… Καταστολὴ!!! Πλήρης! (Δίχως ὅμως ἀπαραίτητα καὶ τιμωρία! Νὰ μὴ κλείσουν πόρτες καὶ νὰ μὴ χάσουν ἐναλλακτικὲς……)

Τὶ γίνεται μὲ ἐμᾶς; Κάποιοι θὰ πᾶμε …ἄδοξα! Οἱ λοιποὶ θὰ σκύψουμε τὸ κεφάλι ἀδιαμαρτύρητα; Θὰ τολμήσουμε νὰ ξεμυτίσουμε; Τὶ θὰ μᾶς πρωτοφάῃ; Ὁ μαυροῦκος ἤ ὁ ΜΑΤοῦκος;

Σενάρια…

Ἴσως καὶ νὰ κάνω μεγάλο λᾶθος…. Ὅμως ἔξω βρωμᾶ μπαρούτι!!! Ἄσχημα!!! Καὶ κάποιοι εἶναι πολὺ θυμωμένοι! Καὶ ὁ θυμὸς εἶναι κακὸς σύμβουλος… Καὶ τὰ φίδια μᾶς ἔχουν ζώσει ἀπὸ παντοῦ….

Θολούρα! Αὐτὸ ποὺ σὲ ἐμποδίζει νὰ βγῇς γιὰ ψάρεμα… Θολούρα….

Σίγουρα κάτι ἑτοιμάζουν… Ἀλλὰ τί;

Φιλονόη.

Υ.Γ.  Πιστεύω βαθύτατα στὸ ἔνστικτο τοῦ λαοῦ!

Δὲν θεωρῶ τυχαῖο γεγονὸς τὸν προπηλακισμό Σημίτου πρὸ μερικῶν ἡμερῶν! (Οὖτε καὶ τὰ ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ κραξίματα στὸν Πάγκαλο….)

Ἐπισήμως τίποτα δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ!

Ὅμως τὰ πάντα πλανῶνται ὡς ὁσμή παντοῦ στὴν ἀτμόσφαιρα!

Καὶ τὸ ὄνομὰ του ἀκούστηκε «κάπως διακριτικὰ» ἀλλὰ ἀκούστηκε….

Παιδιὰ, μὴν βαρᾶτε, μόνον νὰ φτύνετε.

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ μαζευτοῦμε καὶ τότε…. δὲν σώζονται μὲ τίποτα!

 

ἡ φωτογραφία ἀπό τὴν Λευτεριὰ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply