Τὸ δικό μας μικρο«τσίπ»….

Ποὺ λέγεται παιδεία! Ἕνα «προγραμματάκι» ποὺ ἔχουμε μέσα στὸ κεφάλι μας καὶ μᾶς δίδει ἐντολὲς γιὰ τὴν συμπεριφορά μας, τὶς σκέψεις μας, τὶς σχέσεις μας, τὴν πορεία μας, τὴν ὀπτική μας, τὴν ἀνάγκη μας….

Δὲν μὲ πιστεύετε; Κακῶς!

Φωνάζουμε, γράφουμε, διαμαρτυρόμαστε, τρέχουμε σὲ συγκεντρώσεις, ἐνημερώνουμε κόσμο… Γιατί; Γιατί ἀντιδροῦμε σὲ κάτι ποὺ ἤδη κουβαλᾶμε μέσα στὸ κεφάλι μας ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοπατᾶμε τὸ πόδι μας στὸ σχολεῖο;

Προσέξτε τὰ παιδιά σας! Κυττᾶξτε τα, ὅταν ἑξάχρονα, γεμάτα φαντασία καὶ τρυφερότητα περνοῦν τὸ κατώφλι… Καὶ ξαναπροσέξτε τα ὅταν βγαίνουν, σχεδὸν ἐνήλικες… Καμμίαν σχέσι… Καμμία σχέσι μὲ αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ κάποτε ἔφυγε ἀπὸ τὰ χέρια σας.  

Πλήρως λοβοτομημένα, δηλητηριασμένα, προγραμματισμένα….

Τὰ παιδιὰ μας πηγαίνουν στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ μάθουν γράμματα! ΓΡΑΜΜΑΤΑ!!! Ἀνάγνωσι καὶ γραφή δῆλα δή!  Πηγαίνουν ἐπίσης γιὰ νὰ μάθουν μαθηματικά!

Καὶ τί μαθαίνουν;

Μαθαίνουν ἀλλοιωμένη ἱστορία. Τόσο ἀλλοιωμένη ποὺ καταντᾶ ἀπὸ δύσκολο ἔως ἀδύνατον νὰ κάνουν …reset κάποιαν στιγμὴ ὡς ἐνήλικες. Θὰ πρέπῃ νὰ «πεισθοῦν» πρῶτα…. Μαθαίνουν γιὰ τὸ βυζάντιο ἢ γιὰ τὴν ῥωμαΐκὴ ἳστορία, ἀλλὰ τί μαθαίνοουν; Μήπως γιὰ τὴν νομοθεσία ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν; Σοβαρολογοῦμε; Ὑπάρχει ποτὲ περίπτωσις νὰ ἐνδιαφέρῃ ἕνα 10χρονο ἢ ἕνα 11χρονο ἡ ὀνομασία τῶν νόμων καὶ τῶν κανόνων μίας αὐτοκρατορίας; Κι ὅμως… Μπεῖτε στὸν κόπο… Ξεφυλῖστε τα… Θὰ «διασκεδάσετε». Καὶ θὰ τρομάξετε ἐπίσης! Διότι αὐτὸ δὲν εἶναι ἱστορία! Εἶναι προγραμματισμὸς γιὰ νὰ μισήσουν τὴν ἱστορία καὶ νὰ μὴν καταπιαστοῦν ΠΟΤΕ μαζύ της. Δῆλα δή; Νὰ μὴν μάθουν ποτὲ τὶς ἀλήθειες!

Μαθαίνουν γεωγραφία. Ἀλλὰ στὴν γεωγραφία μαθαίνουν κάτι γιὰ πληθυσμούς, γιὰ τὰ δημαρχεῖα, γιὰ τὰ … τόσα πολλὰ ἄχρηστα πράγματα! Πληροφορίες ποὺ τὴν ἐπομένη ἡμέρα θὰ ξεχάσουν! Καὶ  τὶς ὁποῖες βρίσκουν ἐν ἀφθονίᾳ παντοῦ γύρω τους. Ἀλλὰ μήπως κι αὐτὸ χρειάζεται; Μήπως κι αὐτὸ εἶναι μία ἀκόμη μέθοδος ἀχρηστεύσεως τοῦ νοός;

Πρὸ ἑνὸς ἔτους ἔπεσαν στὰ χέρια μου τὰ βιβλία φυσικῆς τῆς Ε’ Δημοτικοῦ (κι ὅλα τὰ βιβλία τῆς Ε’ Δημοτικοῦ ἐπίσης)! Ἀνατρίχιασα! Ἔως γιὰ …κβάντα γράφουν! Λὲς κι ἐὰν ἕνα παιδὶ θελήσῃ νὰ μάθῃ φυσική, δὲν θὰ τὰ μάθῃ στὸ Πανεπιστήμιο. Ἢ ἕνα ἄλλο παιδὶ ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ μάθῃ φυσική, θὰ θυμᾶται μετὰ τὴν πάροδο 24 ὠρῶν τί σημαίνει τὸ κβᾶντο! Δὲν εἴμαστε διόλου μὰ διόλου καλά!

Ὅσο γιὰ τὰ μαθηματικά; Ἂς μὴν τὸ συζητήσουμε καλλίτερα; Πόσους τρόπους διαιρέσεως γνωρίζετε; Οἱ δάσκαλοι ἀμέτρητους! Κινέζικους, ἀργεντίνικους, στραυρωτούς, χιαστί, κυκλικούς, πράσινους… Ἀλήθεια σᾶς λέω! Ἐὰν ἀναζητήσετε τὸν τρόπο διδαχῆς τῆς διαιρέσεως, θὰ ξεχάσετε κι αὐτὰ ποὺ γνωρίζετε!!! Σᾶς δίδω τὸν λόγο μου!

Φυσικὰ οὔτε λόγος γιὰ τὰ ὑπόλοιπα μαθήματα. Ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ φορτώνουν τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας μὲ ὅσα σκουπίδια κυκλοφοροῦν στὸν πλανήτη, πρὸ κειμένου νὰ μὴν παίξουν, νὰ μὴν σκεφθοῦν, νὰ μὴν ἔχουν χρόνο νὰ ἀναζητήσουν ἐξοσχολικὴ γνώσι! Κοινῶς, κάνουν κανονικότατη πλύσι ἐγκεφάλου σὲ κάθε παιδὶ ποὺ θὰ περάσῃ ἐκεῖνο τὸ, κατὰ τὰ ἄλλα, ἱερὸ κατώφλι! Δῆλα δή, ἀφαιροῦν τὴν ἀντίληψι καὶ τὴν φορτώνουν μὲ σκατά!

Τί κάνει ἡ , κατ’ εὐφημισμόν, παιδεία; Ἀκυρώνει κάθε γνώσι προϋπάρχουσα! Κάθε ἀντίληψι καὶ κάθε κρίσι! Λαμβάνει ὁ δάσκαλος, μετὰ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα καθαρισμοῦ (reset) ἕνα κεφαλάκι ἄδειο ἀπὸ ἀντιλήψεις, πεποιθήσεις, κλίσεις, ταλέντα, προτιμήσεις, γνώσεις… Κι ἐκεῖ ἐπάνω ἀρχίζει καὶ γράφει, ἀνεξίτηλα πλέον,  νέα δεδομένα! (Κανονικότατον format!) 

Πρωτίστως λοιπὸν «καθαρίζει» κι ἐν συνεχείᾳ φορτώνει μὲ νέες πληροφορίες. Ἀλλὰ πληροφορίες τέτοιες ποὺ συνάδουν μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ φορτώνει στὰ κεφαλάκια τῶν ὑπολοίπων παιδιῶν.   Στρατὸ βλακείας δημιουργεῖ. Στρατό τέτοιον, ποὺ ὅταν θὰ λάβῃ τὴν κατάλληλον ἐντολή, στὴν κατάλληλο στιγμή, θὰ λειτουργήσῃ συσπειρωμένα καὶ στοχευμένα. Ἐναντίον ποιοῦ; Μὰ αὐτοῦ ποὺ εἶναι διαφορετικός! (Ποιός εἶναι διαφορετικός; Αὐτὸς ποὺ ἔχει μυαλὸ κι ὄχι πρόγραμμα!)

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν (δύο ἢ τριῶν) ὅλα τὰ δημοτικὰ σχολεῖα εἶχαν λάβει κατευθύνσεις νὰ ἐπιλέξουν ὡς κεντρικὸ θέμα γιὰ τὴν  ἐορτὴ ἀποχαιρετισμοῦ, τὸν πολυπολιτισμό. Συζητοῦσες μὲ παιδιά, γονεῖς καὶ δασκάλους καὶ τὸ μόνον ποὺ ἄκουγες ἦταν γιὰ τὰ ὠραῖα πράγματα ποὺ ὁ πολυπολιτισμός μᾶς φέρνει!

Διάλογος φυσικὰ δὲν γινόταν! Γονεῖς καὶ δάσκαλοι, ἐφαρμόζοντας τὴν «δική» τους ἐντολή, ποὺ ἐλάμβαναν ἀπό τὸ ἀτομικό τους μικρο«τσίπ», ἦταν ὅλοι πανευτυχεῖς! Ὅλοι! Καμμία φωνὴ διαμαρτυρίας, ἀντιδράσεως, ἀντιλόγου… Ὁ στρατὸς ἦταν ἕτοιμος πρὸς ἐπίθεσιν ἀνὰ πᾶσᾳ στιγμή! 

Ὅλοι μας κουβαλᾶμε ἕνα μικρο«τσίπ» στὸ κεφάλι μας. Τόσο περίτεχνα τοποθετημένο, ποὺ δὲν εἶναι εὐκόλως ἐντοπίσημο! Λειτουργεῖ ὡς κέντρον ἐντολῶν. Περιφρουρεῖται’, ἐνισχύεται καὶ φορτώνεται ἀπὸ νέες πληροφορίες κάθε στιγμή. Κάθε λογῆς δομὴ τοῦ συστήματος μεριμνᾶ ὡςτε νὰ μὴν ἀπωλέσουμε τὴν ἐπαφή μὲ τὸ μικρο«τσίπ» μας. Τὰ ΜΜΕ, τὰ σχολεῖα, τὰ Πανεπιστήμια…  Ὅλοι καὶ ὅλα συνηγοροῦν πρὸς μίαν κατεύθυνσι: «μὴν χαθῇ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸν κεντρικὸ ἐγκέφαλο!» Διότι τότε θὰ χαθῇ καὶ ἡ δυνατότης ἐλέγχου.

Πῶς τὸ ἀφαιροῦμε;  Λίγους τρόπους διαθέτουμε. 

Σβήνουμε τηλεοράσεις καὶ ῥαδιόφωνα. Ὁμιλοῦμε δυνατὰ κι ὄχι ἀπὸ μέσα μας, ὅταν γνωρίζουμε πὼς ἔχουμε δίκαιον. Μελετοῦμε ἱστορία, φιλοσοφία, κλασσικούς. Συζητᾶμε γιὰ θέματα ποὺ βάζουν τὸ μυαλό μας νὰ δουλέψῃ κι ὄχι νὰ κοιμᾶται. Ἀναζητοῦμε ἀπαντήσεις  ΜΟΝΟΙ μας  καὶ δὲν ἀρκούμαστε σὲ ἕτοιμες λύσεις. Καὶ τὸ κυριότερον: δὲν ἐμπιστευόμαστε τό σχολεῖο!!! ΠΟΤΕ αὐτό! 

Καθημερινῶς, μὲ τὴν συζήτησι, μὲ τὸν διάλογο, μὲ ἐπιχειρήματα, μὲ ἀποδείξεις ἀποδομοῦμε κάθε τί ποὺ ὁ δάσκαλος (ὡς ἄλλος χειριστὴς ἐφαρμογῶν) τοποθέτησε στὰ μικρὰ κεφαλάκια! 

Ἡ ἐπανελλήνισις τῶν Ἑλλήνων περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν συνειδητοποίησι! Ἡ συνειδητοποίησις εἶναι δρόμος μακρὺς καὶ δύσβατος. Δρόμος ἀτελείωτος. Ἐὰν ὅμως δὲν τὸν διανύσουμε, ἂς μὴν παραπονούμαστε…  Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου εἶναι κάτι ἀστεῖο ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ κουβαλᾶμε μέσα μας. Τὰ κινητὰ ἐπίσης. Τὰ μικροτσιπάκια ποὺ σκέφτονται νὰ μᾶς φορτώσουν ἐπίσης… Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ἐντοπίζεται μόνον μέσα στὰ δικά μας κεφάλια! Μόνον ἐκεῖ! Ἐκεῖ μόνον ἔχει δομηθεῖ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸν κεντρικὸ ἐγκέφαλο. Ἐκεῖ δεχόμαστε τὶς ἐντολὲς γιὰ νὰ δράσουμε ἔτσι ἢ ἀλλοιῶς. Ἀπὸ αὐτὸ λοιπὸν πρέπει νὰ ξεκινήσουμε. 

Φιλονόη.
φωτογραφία

(Visited 29 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Τὸ δικό μας μικρο«τσίπ»….

 1. Αγαπητή Φιλονόη τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο όχι για να μάθουν αλλά για να ξεμάθουν και να απορρίψουν αυτά που η μητέρα φύση έχει προδιαγράψει ώστε ο κατά φύσιν άνθρωπος να μπορεί να επιλέγει και να ακολουθεί αυτοβούλως την φύση του.
  Μη σε εκπλήσσει το γεγονός ότι οι φεουδάρχες θέλουν δούλους υπάκουους, και άβουλους, όσο λιγότερες ουσιαστικές γνώσεις έχει ο δούλος τόσο ευκολότερα διαπλάθεται για τις ανάγκες του φέουδου (κοινωνίας).

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ δικό μας μικρο«τσίπ»…. « Τόνοι και Πνεύματα ….

 3. Αγαπητή μας Φιλονόη,
  Θα επιθυμούσαμε να προσθέσουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες του τις βαθμίδες προετοιμάζει ανθρώπους έτοιμους να ενταχθούν στην κοινωνία αγράμματοι, δίχως να μαθαίνουν να σκέφτονται, δίχως να είναι αυτόνομοι, αλλά εξαρτημένοι από το σύστημα. Τους εντάσσουν σε συγκεκριμένες θέσεις ώστε να μην μπορούν να αναπτυχθούν και όποιος το κάνει αυτό (με μεγάλο κόπο και τεράστια θέληση) ώστε να γίνει αυτόνομος τον βάζουν στο περιθώριο.
  Σήμερα διαπρέπουν όχι οι ικανοί αλλά όσοι είναι δούλοι του συστήματος και αυτό τους προωθεί κατάλληλα.
  Για εμάς είναι καλύτερα να παραμείνουμε στην αφάνεια παρά να υποκύψουμε σε αυτή την σαπίλα και διαφθορά.

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐγὼ δὲν θέλω πλέον νὰ μπουκάρω στὴν βο(υ)λή! Στὰ σχολεῖα θέλω νὰ μπουκάρω! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply