Ποιούς τρομοκρατεῖ ἡ δραχμή;

Τρομοκρατεῖ μόνον ὅσους ἔχουν κάτι νὰ χάσουν. 

Μόνον ὅσους ἔχουν μάθει νὰ κερδοσκοποῦν εἰς βᾶρος τῆς χώρας.

Μόνον ὅσους θὰ χάσουν τὴν κουτάλα μὲ τὸ μέλι. 

Ἀλλά, ἐμᾶς γιατί; 

Καί γιατί νά περιμένουμε νά «πέσουμε» στήν δραχμή ὅταν μποροῦμε νά τό κάνουμε ἐμεῖς, μόνοι μας μέ τόν καλλίτερο γιά ἐμᾶς δυνατόν τρόπο; 

Διότι τὴν διαχείρισι ἀκόμη τὴν κρατοῦν ὑπάλληλοι τῶν νεο-παλαιο-καθεστωτικῶν. 

Διότι ἔχει γαλουχηθεῖ μία ὁλόκληρη γενεὰ μὲ τὴν λογικὴ τῆς ἁρπακτῆς. 

Διότι γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔμαθαν εἶναι ὅλα λᾶθος, ὀφείλουμε νὰ τὰ πιάσουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή. 

Κι αὐτὸ πονάει. 

Βέβαια, ὅλο καὶ περισσότεροι τὴν παίρνουν τὴν ἀπόφασι. 

Ἀλλὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ὅλοι συνειδητοποιημένοι κι ὄχι κάποιοι. 

Καὶ φυσικὰ πρέπει νὰ ἀποτινάξουμε ἀπὸ τὴν ζωή μας κάθε τί ποὺ μᾶς ἀλλοιώνει καὶ μᾶς χαλᾶ την σκέψι.

Θὰ τὰ καταφέρουμε.

Ἀλλὰ εἴπαμε, θέλει κόπο καὶ πόνο.

Φιλονόη 

(Visited 15 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ποιούς τρομοκρατεῖ ἡ δραχμή;

  1. Ἀντὶ νὰ ὀνειρευόμεθα, Φιλονόη, ἐπιστροφὴν εἰς τὴν δραχμὴν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι κακὸν ἄλλως τε οὔτε ἀθέμιτον, διατὶ νὰ μὴ ἐπιχειρήσωμεν κάτι ἄλλο. Ἡ πραγματικὴ ὀνομασία τοῦ “Εὐρὼ” εἶναι “Εὐρῶον”. Ἔχομεν λοιπὸν μνίαν ἤπειρον μὲ ἀποδεκτὸν ὡς “ἐθνικόν” της τὸ ἑλληνικὸν ὄνομα (Εὐρώπη) ἔχουσα ἕνα “ἐθινικὸν” νόμισμα μὲ ἀποδεκτὸν ὠσαύτως τὸ ἑλληνικόν ὀνομά του “Εὐρῶον”, ὅπότε τὶ ἀπομένει; Ὅπως ἡ ἀξία τοῦ νομίσματος αὐτοῦ ἐπιβληθῆ πλέον ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Δύσκολον; Λάθος ἐρώτησις. Δυνάμεθα; Σωστὴ ἐρώτησις καὶ ἀπαντῶ ἀπεριφράστως ΝΑΙ. Ἡ δύναμις τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι τεραστία ἀρκεῖ νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὴν τρίχρωμον σημαίαν καὶ ἀπὸ κάτι ἀγκυλωσοῦλες. Μικροῦλες, τοσοδοῦλες, ἀλλὰ ἀγκυλωσοῦλες.

Leave a Reply