ΣΟΚ. Τί μαθαίνουν τά παιδιά στήν Σαουδική Ἀραβία

ΣΟΚ. Τί μαθαίνουν τά παιδιά στήν Σαουδική Ἀραβία

Στήν Σαουδική Αραβία, τά σχολικά βιβλία εἶναι γραμμένα ὑπακούωντας   τόν νόμο τῆς σαρία. Δηλαδή, ἔχουν είκονογράφησι καί ὁδηγίες γιά τό πῶς νά κόψῃ κάποιος τό πόδι ἤ το χέρι κάποιου ὁ ὁποῖος κλέβει.  Ἐπίσης, λένε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πρέπει νά ἐξολοθρευτοῦν καί ὅτι ἡ ἐκμηδένισίς τους εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη, καί  οἱ ὀμοφυλόφιλοι πρέπει νά πεθάνουν !

 Βεβαίως δεν θά μποροῦσαν νά ξεφύγουν καί οἱ γυναῖκες, πού τόσο πολύ τίς ὑπολογίζουν σέ αὐτές τίς χῶρες, καί τίς χαρακτηρίζουν ὡς ἀδύναμες καί ἀνεύθυνες ! 

 Τά βιβλία αὐτά ἐκτυπώνονται μέ ἔξοδα τῆς Σαουδαραβικῆς κυβερνήσεως καί τά διδάσκονται τά παιδιά στό σχολεῖο στήν ἀρχή τῆς ἐφηβείας τους, σάν νά λέμε ἐμεῖς ἐδῶ ἀπ΄τό γυμνάσιο. Ὅσο πιό νωρίς γίνει ἡ πλύσις ἐγκεφάλου, δηλαδή, τόσο καλλίτερα ! !

 Τό νά διδάσκεις σέ 6 ἑκατομμύρια παιδιά τέτοιες πρωτόγονες και ἀπολίτιστες ίδέες ἀπό τόσο μικρή ἡλικία, πού τά παιδιά ἀπορροφοῦν σάν σφουγγάρια ὅτι δοῦν καί ὅτι τούς διδάξουν, δέν εἶναι  νά ἀπορῇς γιατί ὑπάρχουν τόσοι πολλοί βομβιστές αὐτοκτονίας στόν ἀραβικό κόσμο.

 Φυτώριο φτιάχνουν . . . ξέρουν αυτοί.

 Πηνελόπη

 Υ.Γ. Τήν εἴδησι τήν βρῆκα στό  http://www.dailymail.co.uk

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply