Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!

Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!γραφα χθς κάτι γι τν κλογικ νόμο κα τ καλόπαιδα το συστήματος. 
γραφα κα γι τν παραίτησιν Στασινο, πο τολάχιστον ως πρλίγου, δν εχαν βρεντικαταστάτη του. 
Τέλος γραφα κα γι τσυμβίμαστον το νπεται ψήφισις νομοσχεδίου, τποον παραδίδει τν χώρα στ χέρια τν τοκοκλύφων πισήμως, κα τς μπάρξεως 300 ψηφοφόρων. Ατ επαμε, εναι συμβίμαστον! (Κασυνείδητον εναι, λλ δν εναι τς παρούσης!!!)

χουμε μως να θέμα, πο οδόλως νεκινήθπ κάποιον συνδικαλιστή, «σωτήρα» κα «θνοπατέρα». Τ θέμα τς παραιτήσεώς τους. 
Διαβάσατε κάπου γιά ατό τό τόσο «μικρό» λλά τόσο οδιδες ζητηματάκι;

λα ξεκίνησαν π τν φίλη μου τν Μάρω κα τν περιέργειά της. Κάθισε ν μελετήσ τ Σύνταγμα κα κατέληξε στ ν μελετ τν κλογικν νόμο. 
Τί μαθε; κτς φυσικά πό τήν μέριμνα γιά τήν πόλυτον περιχαράκωσιν τν «κεκτημένων» τους;

μαθε τ Μαρι μας λοιπν γι κάτι συμβίβαστα. Κάτι περίεργα συμβίβαστα. 
Στ Σύνταγμα ναφέρεται ξεκάθαρα  πς βουλ λειτουργε μ 300 βουλευτές! ν νεργεί παρακαλ
Ἐὰν κάποιος πεθάν παραιτηθ  τέλος πάντων ξαφανισθ, τότε εναι παραίτητον κα σημαντικότατον μεσα, πάρα πολμεσα νντικατασταθ, διότι βουλ δν φίσταται! 
Γιτοτο χουν λυσσάξῃ μ τν Στασινό!  Πρέπει ν βρον  ταχύτατα κάποιον ν βάλλουν στν θέσιν του, διότι βουλ μ 299 βουλευτς δν νοεται! 
Δλα δή, τά κουδουνισμένα τρέμουν γιά μία μόνον πουσία, διότι ατπουσία δηγε ατομάτως σέ κλογές; Μήπως κάτι μς χει ξεφύγει; 

ς φήσουμε μως τ περ «διακυβερνήσεως» ως το GAP κα τς τρελλοπαρέας του! ς παραμείνουμε μόνον στ τς πάρξεως το Παπαδημ(ί)ου ς πρωθυπουργο, στν «κυβέρνησιν» ποστησε κα στ παπαγαλάκια πο τν στηρίζουν…. (Δν τφήνουμε, λλ ατν τν στιγμ δν μπορομε νλλάξουμε τ γενόμενα. Μόνον σσα πονται μπορομε ν τοποθετηθομε!!!)

χουμε ντιπολίτευσι ατς τς «κυβερνήσεως»; πάρχει ντίλογος μόνον κατ’ νομα; Μήπως τελικς κάποιοι παίζουν τούς όλους πού τούς χουν ναθέσῃ; Μήπως μες μόνον εμαστε τά κορόιδα πού ναλώνουμε χρόνο καί κόπο γιά νά τούς ξεμπροστιάζουμε; 

άν, γιά παράδειγμα, παράταξις το τΣΥΡΙΖΑ   το ΚΚΕ παραιττο σύμπασα, κα φυσικδιδε «γραμμή» (δύσκολα πράγματα…..) ν πράξουν τ ατό καί οπιλαχόντες, τί κριβς θά συνέβαινε; Θά δηγούμασταν χι σέ κλογές; 

Διαβζω στ Σύνταγμα:

Άρθρο 51

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους. 

Άρθρο 53

2. Βουλευτική ἕδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.

ναζητ κάποιαν πεξήγησι παρακάτω, λλ ατ εναι δύνατον!
νόμος ρίζει 60 βουλευτές! Τέλος!

Τί γίνεται λοιπόν άν μία μάδα βουλευτν παραιτηθῇ; Καί φυσικά τί γίνεται άν ατό συμβ πρό το τελευταίου τους τς θητείας μίας κυβερνήσεως; (Λέμε τώρα… Διότι τ νόμιμα τχουμε πρ πολλο ξεχάσῃ! Τώρα συζητμε γισο τ δυνατν μεγαλυτέραν καταστρατήγησιν το Συντάγματος!!!)

νόμος ρίζει 300 βουλευτές. ποιοσδήποτε ριθμς κάτω π 300 εναι λιγότεροι κα κατ’  πέκτασιν παράνομοι σοι ποφασίζουν ν παραβλέπουν ατν τν λεπτομέρεια. (Δν ξεχν βέβαια ποτ τος νόμους τς  …νύκτας! Ατος πο τώρα κατατίθενται καχθς τν …νύκτα πεγράφησαν!!!)

Τί κάνουν λοιπόν τά κουδουνισμένα τς ντιπολιτεύσεως; 
Διαφωνον; Θεωρον πώς τελεται θνική προδοσία; 
Πς ντιδρον; Στήνοντας τούς ΠΑΜΗΤΕΣ ξω πό τήν βο(υ)λή γιά περιφρούρησι τς βο(υ)λς κάνουν κάτι σημαντικότερον;
πλς, πλούστατα, πανεύκολα τραβον π μίαν παραίτησιν καί τελειώνουμε μέ τήν κωμωδία;

Βέβαια, τ ατ θ μποροσαν ν πράξουν κα ο λοιποί… Συνδυασμο σν τν ΝΔούλα τοντωνάκη… Σν τν παρέα το Κουβέλη… Σν τν ΛΑΟπρόβλητο «σωτήρα» μας… 

λλά θέλουν; δέν θέλουν καί τζμπα τό συζητμε;

πλοϊκ σκέψις μου λλ δν νομίζετε πώς πρέπει νά τό ψάξουμε λίγο παρά μέσα; Δέν νομίζετε πώς ζητμε πό τούς νικάνους νά βάλουν τό νύπαρκτον μυαλό τους νά πάρξ; Δέν εναι πιό εκολο νά ξιώσουμε πό ατούς πού δυσφορον μέ τήν ντεθνική πολιτική τν κυβερνώντων νά παραιτηθον; Δλα δή νά δείξουν μπράκτως τήν διαφωνίαν τους κι χι μέ κραυγές, λογοδιάῤῥοια καί ψευδολογίες;

Καλ κι ρθ κάθε διαμαρτυρία.. λλά μήπως κτυπμε πάνω σέ τοίχους; Μήπως ντί νά βρίζουμε τούς ποστηρικτές νά πιέσουμε τούς διαφωνοντες; 

Τολάχιστον θ μάθουμε πόσο διαφωνον… Ἐὰν διαφωνον φυσικά!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply