Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!

Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!

Ἔγραφα ἐχθὲς κάτι γιὰ τὸν ἐκλογικὸ νόμο καὶ τὰ καλόπαιδα τοῦ συστήματος. 
Ἔγραφα καὶ γιὰ τὴν παραίτησιν Στασινοῦ, ποὺ τοὐλάχιστον ἔως πρὸ ὁλίγου, δὲν εἶχαν βρεῖ ἀντικαταστάτη του. 
Τέλος ἔγραφα καὶ γιὰ τὸ ἀσυμβίμαστον τοῦ νὰ ἔπεται ψήφισις νομοσχεδίου, τὸ ὁποῖον παραδίδει τὴν χώρα στὰ χέρια τῶν τοκοκλύφων ἐπισήμως, καὶ τῆς μὴ ὑπάρξεως 300 ψηφοφόρων. Αὐτὸ εἴπαμε, εἶναι ἀσυμβίμαστον! (Καὶ ἀσυνείδητον εἶναι, ἀλλὰ δὲν εἶναι τῆς παρούσης!!!)

Ἔχουμε ὅμως ἕνα θέμα, ποὺ οὐδόλως ἀνεκινήθῃ ἀπὸ κάποιον συνδικαλιστή, «σωτήρα» καὶ «ἐθνοπατέρα». Τὸ θέμα τῆς παραιτήσεώς τους. 
Διαβάσατε κάπου γιά αὐτό τό τόσο «μικρό» ἀλλά τόσο οὐδιῶδες ζητηματάκι;

Ὅλα ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν φίλη μου τὴν Μάρω καὶ τὴν περιέργειά της. Κάθισε νὰ μελετήσῃ τὸ Σύνταγμα καὶ κατέληξε στὸ νὰ μελετᾶ τὸν ἐκλογικὸν νόμο. 
Τί ἔμαθε; Ἐκτὸς φυσικά ἀπό τήν μέριμνα γιά τήν ἀπόλυτον περιχαράκωσιν τῶν «κεκτημένων» τους;

Ἔμαθε τὸ Μαριῶ μας λοιπὸν γιὰ κάτι ἀσυμβίβαστα. Κάτι περίεργα ἀσυμβίβαστα. 
Στὸ Σύνταγμα ἀναφέρεται ξεκάθαρα  πὼς ἡ βουλὴ λειτουργεῖ μὲ 300 βουλευτές! Ἐν ἐνεργείᾳ παρακαλῶ! 
Ἐὰν κάποιος πεθάνῃ ἢ παραιτηθῇ ἢ  τέλος πάντων ἐξαφανισθῇ, τότε εἶναι ἀπαραίτητον καὶ σημαντικότατον ἄμεσα, πάρα πολὺ ἄμεσα νὰ ἀντικατασταθῇ, διότι βουλὴ δὲν ὑφίσταται! 
Γιὰ ἐτοῦτο ἔχουν λυσσάξῃ μὲ τὸν Στασινό!  Πρέπει νὰ βροῦν  ταχύτατα κάποιον νὰ βάλλουν στὴν θέσιν του, διότι βουλὴ μὲ 299 βουλευτὲς δὲν νοεῖται! 
Δῆλα δή, τά κουδουνισμένα τρέμουν γιά μία μόνον ἀπουσία, διότι αὐτὴ ἡ ἀπουσία ὁδηγεῖ αὐτομάτως σέ ἐκλογές; Μήπως κάτι μᾶς ἔχει ξεφύγει; 

Ἂς ἀφήσουμε ὅμως τὰ περὶ «διακυβερνήσεως» ἔως τοῦ GAP καὶ τῆς τρελλοπαρέας του! Ἂς παραμείνουμε μόνον στὰ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Παπαδημ(ί)ου ὡς πρωθυπουργοῦ, στὴν «κυβέρνησιν» ποὺ ἔστησε καὶ στὰ παπαγαλάκια ποὺ τὸν στηρίζουν…. (Δὲν τὰ ἀφήνουμε, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ γενόμενα. Μόνον σὲ ὅσα ἔπονται μποροῦμε νὰ τοποθετηθοῦμε!!!)

Ἔχουμε ἀντιπολίτευσι αὐτῆς τῆς «κυβερνήσεως»; Ὑπάρχει ἀντίλογος ἢ μόνον κατ’ ὄνομα; Μήπως τελικῶς κάποιοι παίζουν τούς ῥόλους πού τούς ἔχουν ἀναθέσῃ; Μήπως ἐμεῖς μόνον εἴμαστε τά κορόιδα πού ἀναλώνουμε χρόνο καί κόπο γιά νά τούς ξεμπροστιάζουμε; 

Ἐάν, γιά παράδειγμα, ἡ παράταξις τοῦ τΣΥΡΙΖΑ  ἢ τοῦ ΚΚΕ ἐπαραιτῇτο σύμπασα, καὶ φυσικὰ ἔδιδε «γραμμή» (δύσκολα πράγματα…..) νὰ πράξουν τὸ αὐτό καί οἱ ἐπιλαχόντες, τί ἀκριβῶς θά συνέβαινε; Θά ὁδηγούμασταν ἢ ὄχι σέ ἐκλογές; 

Διαβάζω στὸ Σύνταγμα:

Άρθρο 51

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους. 

Άρθρο 53

2. Βουλευτική ἕδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.

Ἀναζητῶ κάποιαν ἐπεξήγησι παρακάτω, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον!
Ὁ νόμος ὁρίζει 60 βουλευτές! Τέλος!

Τί γίνεται λοιπόν ἐάν μία ὁμάδα βουλευτῶν παραιτηθῇ; Καί φυσικά τί γίνεται ἐάν αὐτό συμβῇ πρό τοῦ τελευταίου ἔτους τῆς θητείας μίας κυβερνήσεως; (Λέμε τώρα… Διότι τὰ νόμιμα τὰ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ξεχάσῃ! Τώρα συζητᾶμε γιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέραν καταστρατήγησιν τοῦ Συντάγματος!!!)

Ὁ νόμος ὁρίζει 300 βουλευτές. Ὁποιοσδήποτε ἀριθμὸς κάτω ἀπὸ 300 εἶναι λιγότεροι καὶ κατ’  ἐπέκτασιν παράνομοι ὅσοι ἀποφασίζουν νὰ παραβλέπουν αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια. (Δὲν ξεχνῶ βέβαια ποτὲ τοὺς νόμους τῆς  …νύκτας! Αὐτοὺς ποὺ τώρα κατατίθενται καὶ ἐχθὲς τὴν …νύκτα ὑπεγράφησαν!!!)

Τί κάνουν λοιπόν τά κουδουνισμένα τῆς ἀντιπολιτεύσεως; 
Διαφωνοῦν; Θεωροῦν πώς τελεῖται ἐθνική προδοσία; 
Πῶς ἀντιδροῦν; Στήνοντας τούς ΠΑΜΗΤΕΣ ἔξω ἀπό τήν βο(υ)λή γιά περιφρούρησι τῆς βο(υ)λῆς ἢ κάνουν κάτι σημαντικότερον;
Ἁπλῶς, ἁπλούστατα, πανεύκολα τραβοῦν ἀπὸ μίαν παραίτησιν καί τελειώνουμε μέ τήν κωμωδία;

Βέβαια, τὸ αὐτὸ θὰ μποροῦσαν νὰ πράξουν καὶ οἱ λοιποί… Συνδυασμοὶ σὰν τὴν ΝΔούλα τοῦ Ἀντωνάκη… Σὰν τὴν παρέα τοῦ Κουβέλη… Σὰν τὸν ΛΑΟπρόβλητο «σωτήρα» μας… 

Ἀλλά θέλουν; Ἢ δέν θέλουν καί τζᾶμπα τό συζητᾶμε;

Ἁπλοϊκὴ ἡ σκέψις μου ἀλλὰ δὲν νομίζετε πώς πρέπει νά τό ψάξουμε λίγο παρά μέσα; Δέν νομίζετε πώς ζητᾶμε ἀπό τούς ἀνικάνους νά βάλουν τό ἀνύπαρκτον μυαλό τους νά ὑπάρξῃ; Δέν εἶναι πιό εὔκολο νά ἀξιώσουμε ἀπό αὐτούς πού δυσφοροῦν μέ τήν ἀντεθνική πολιτική τῶν κυβερνώντων νά παραιτηθοῦν; Δῆλα δή νά δείξουν ἐμπράκτως τήν διαφωνίαν τους κι ὄχι μέ κραυγές, λογοδιάῤῥοια καί ψευδολογίες;

Καλὴ κι ὀρθὴ κάθε διαμαρτυρία.. Ἀλλά μήπως κτυπᾶμε ἐπάνω σέ τοίχους; Μήπως ἀντί νά βρίζουμε τούς ὑποστηρικτές νά πιέσουμε τούς διαφωνοῦντες; 

Τοὐλάχιστον θὰ μάθουμε πόσο διαφωνοῦν… Ἐὰν διαφωνοῦν φυσικά!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply