Ὁ Πάγκαλος πα(πα)γκαλίζει Πάγκαλο!

Εἴχαμε στενοχωρηθεῖ πολὺ μὲ τὴν ἀπουσία σχολίων καὶ ἀπόψεων τοῦ Παγκάλου! 
Μίαν μοναξιά, μίαν ἀγωνία τὴν εἴχαμε.. 
Ἀλλὰ κι αὐτός, γιὰ νὰ μὴν μᾶς ἀφήνῃ στὴν θλίψι μας μόνους μας, ἀπεφάσισε νὰ ξανακτυπήσῃ καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὸν κλασσικὸ Πάγκαλο!

Συνέχεια

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply