Ἐφ' ὅσον μᾶς κάνουν καλὸ τὰ γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα, νὰ τὰ προτιμοῦμε!

Στὴν ἀρχὴ ἦταν τὸ πρόβλημα τῆς σιτίσεως τοῦ πλανήτου. 
Ἐκεῖ λοιπὸν μᾶς εἶπαν πὼς πρέπει κατ’ ἐπειγόντως νὰ δημιουργήσουν γενετικῶς τροποποιημένες τροφές, πρὸ κειμένου νὰ διασώσουν τὴν ἀνθρωπότητα.
Γιατί; Ἔπαψε νά παράγῃ ὁ πλανήτης; Εἶδε πολλούς καί τοῦ κόπηκε ἡ ὄρεξις τῆς παραγωγῆς; Δέν εἶναι τόσο μεγάλες οἱ παραγωγές του;
Τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτά.. Ἁπλῶς, αὐτοὶ ποὺ  «σκέπτονται» πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς εἶπαν νὰ μᾶς κόψουν τὴν φόρα γιὰ ….ὕπαρξι! Κοινῶς; Νὰ μᾶς κόψουν τὴν ὕπαρξιν! Ἢ νὰ τὴν περιορίσουν… Ἢ καὶ νὰ μᾶς …ἀφανίσουν!
Πῶς γίνεται ὅμως νά ἀφανίσῃς ἑπτά δίς; Χρειάζεσαι χρόνο. Ὅσα κουμπιὰ κι ἐὰν πατήσῃς, τὰ ἑπτὰ δίς εἶναι ἑπτὰ δίς.
Συνέχεια

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply