Θὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα….

Θὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα….

Ναί, θλθ κα πολ σύντομα μάλλιστα…

Θα έλθει μια μέρα

Μέρα που οι καταχραστές της Ελεύθερης Βούλησής σου θα πάψουν να ασελγούν στη ζωή σου…
Μέρα που οι λαοπλάνοι κλέφτες της Εμπιστοσύνης σου θα πάψουν να βιάζουν το Αύριο των παιδιών σου…
Μέρα που το Άδικο και το Ψεύδος θα υποταχθούν από τη Δύναμη της Αλήθειας και θα λιώσουν στην Καθαρτήρια Λάβα, Φλόγα υγρή που θα βαπτίζει αέναα τον Κόσμο σε μια Νέα Αρχή…
Μέρα που το Δίκιο και το Σωστό θα κυβερνήσουν την Ψυχή του Κόσμου…
Μέρα που ο απέναντί σου δε θα θαρρεί πώς έχει δικαίωμα Ζωής και Θανάτου επάνω στην Ύπαρξή σου…
Μέρα που ο αλαζόνας τύραννος θα σταθεί γυμνός μπροστά στη Νέμεση του βασανισμένου Ελεύθερου…
Μέρα που ο δούλος θα γίνει Αφέντης του εαυτού του…

Θα έλθει η Μέρα…
ΕΣΥ θα την ξημερώσεις…

© 2011 Νικόλαος Παναγοδημητρόπουλος

 Κι χι μόνον θλθ, λλ θλθξαφνα, τραγικά, νέλπιστα…
Κα τότε…

Φιλονόη. 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply