Κοκορίκοοοοοοοοοο!!!!!!!!!!

 

Κοκορίκοοοοοοοοοο!!!!!!!!!!
Ιδο ποις γράφει τος λόγους το GAP!!!
Κι
χι μόνον… Διότι μεταξύ μας, λα τ κουδουνισμένα ταν μιλον, οδες τος ντιλαμβάνεται! Οτε κν οδιοι ντιλαμβάνονται τσα λένε!
πόδειξις ατο ποσχυρίζομαι, εναι τ,τι ἐὰν τος ρωτήσετε, μόλις μίαν ρα μετ, γι ατ πο επαν, οδες θυμται! 

Το Μεγάλο Κύμα

Έζησε μες πέθανε

έζησε μες στο γραφείο του πέθανε

έχοντας πέθανε

έζησε μια πέθανε

έζησε μια φωτογραφία πέθανε

έζησε πέθανε

 

Θάλασσα στον τοίχο

Τηλέμαχος Χυτήρης

 

Θάλασσα, τριικυμισμένη στ μυαλά του… Κα στ δικά μας πο τν διαβάσαμε!
Καθ
ς πίσης κα σλων τ μυαλά…
π κάτι τέτοια, μόλις τώρα, ντιλαμβανόμαστε τ εδος ατν ποπιλέγαμε γι ν μς κυβερνήσουν!
Μία θάλλασσα πλατιά…
θάλασσα θάλασσα τί μο ‘χεις κάνει…
γειά σου Φανφάρα Φαφλατ!  

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Κι σο θυμμαι πς κλεισαν λόκληρο Μουσεον Μπενάκη, τποον μες πάντα πληρώνουμε,  γι ν παρουσιάσουν τργα κα τς μέρες Χυτήρη, τόσο γυρίζει τ μάτι μου νάποδα! Κα γυαλίζει.. Κα κάτι π τ μέσα μου γρυλίζει…

Υ.Γ.2. «Τσιμπημένο» π τν γγελικούλα μας. 

 

οκογενειακ φωτογραφία

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply