Ἐδῶ ἐκλογές. Ἐκεῖ ὅμως ξεκινᾶ πόλεμος!

Ναί, δὲν μποροῦμε νὰ ῥίξουμε μίαν ματιὰ ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρό μας.
Ἐκεῖ, δίπλα μας, στὴν γειτονιά μας, τὰ ἀμερικανὰ ξεκινοῦν νέον πόλεμον!
Ἀλλὰ ὄχι ὅποιον κι ὅποιον πόλεμον!
Αὐτὸς ὁ πόλεμος θὰ ἀνοίξῃ κερκόπορτες καὶ θὰ κτυπήσῃ πολύπλευρα τὴν ἀνθρωπότητα!

Συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply