Οἱ κατασχέσεις ἄρχισαν. Νὰ δῶ ποιὸς θὰ τὶς σταματήσῃ!

Γνωρίζουμε ὅλοι μας πλέον πὼς γιὰ 300 εὐρόπουλα χρέος πρὸς τὸ δημόσιον, ἔρχονται θρασύτατα καὶ μᾶς ἁρπάζουν τὸ σπίτι.
Τὸ θεωροῦν τόσο ἁπλό,  ποὺ τὰ ἄμοιρα τὰ γερόντια μας ἔχουν ἀρχίσει νὰ ξεπωλοῦν τὸ ἔχει τους πρὸ κειμένου νὰ μὴν βρεθοῦν ἄστεγοι!
Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, μία ματιὰ σὲ αὐτό:

Συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply