Ἀντωνάκη, καλὰ ξεμπερδέματα!

Τί ἡμέρα καί ἡ χθεσινή;
Καί ἰδίως, τί νύκτα ἡ χθεσινή;
Πρὸ χθὲς τὸ βράδυ εἴχαμε τὴν μεγαλυτέραν Πανσέληνον. 
Αὐτὸ ἦταν καλό, διότι καταφέραμε νὰ ψηφίσουμε …σεληνιασμένοι!
Ὅμως, ἄν καὶ ξεκάθαρος ὁ σεληνιασμός μας, τελικῶς τὸν Ἀντωνάκη τὸν ἀφήσαμε …ἄνευ ἐντολῆς!
Οὐσιαστικῶς τὸν ἀφήσαμε ἄνευ δυνατότητος σχηματισμοῦ κυβερνήσεως. 
Τζᾶμπα λοιπόν οἱ ἐπί πλέον πενήντα ἔδρες πού τσίμπησε ὁ μπαγάσας; 
Τζᾶμπα.. Ἐν τελῶς τζᾶμπα!
Τί νά τίς κάνῃ;
Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply