Δὲν γίνεται νὰ γίνουν ὅλα γκρί… οὔτε τὸ μαῦρο ἄσπρο…

Ἡ ἰσοπέδωσις! Ἡ γκριζοποίησις! Ἡ ἐξαφάνισις τῆς κάθε ἰδιαιτερότητος!
Ἔι, ψίτ,πανηλίθιοι..  Ὅλα τὰ δάκτυλα δὲν εἶναι ἴδια!
Ὅλα τὰ μυαλὰ δὲν ἔχουν τὶς ἴδιες δυνατότητες!
Ὅλοι οἱ λαοὶ δὲν ἔχουν τοὺς ἴδιους προορισμούς!
Ὑπάρχουν ὅλα τὰ χρώματα στὴν Φύσιν!
Ὑπάρχουν κι ὅλα τὰ ἀρώματα!
Ὑπάρχουν καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ζῶα…
Γίνεται νά κάνῃς τόν λέοντα πετεινό;
Τήν μαϊμοῦ κατσίκα;
Ἤ μήπως τόν ἐλέφαντα ποντικό;

συνέχεια

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply