Ἡ γνώσις τοῦ ἐχθροῦ!

Ὅταν γνωρίζῃς τὸν ἐχθρόν σου, τότε γνωρίζῃς καὶ τὰ ἀδύνατά του σημεῖα!
Ὅταν δὲν τὸν γνωρίζῃς, ἀλλὰ σὲ γνωρίζῃ αὐτός, τότε παραμένεις εὐάλωτος σὲ κάθε του ὄρεξιν!

Πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα προέχει νὰ ξέρουμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε, τὸ ποῦ θέλουμε νὰ φθάσουμε καὶ τὸ πῶς θὰ τὸ ἐπιτύχουμε!
Ἐὰν δὲν γνωρίζουμε αὐτὰ τὰ βασικά, τότε θὰ εἶναι πολὺ  εὔκολον νὰ πέσουμε θύματα, ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ ξεκάθαρη, πρὸς ὄφελός μας, μάχη.
 

Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να εξετάζει και να γνωρίζει τον εαυτό του και έπειτα να ασχολείται με ξένες υποθέσεις. Τα περισσότερα τέρατα που τον τρομοκρατούν βρίσκονται μέσα του.
Πλάτων, Φαίδρος 229a – 230a

Όταν ο εχθρός σου σε γνωρίζει καλύτερα από ότι εσύ ο ίδιος, μπορεί να εξασκήσει επάνω σου όλη του την τέχνη της χειραγώγησης.
Αντιμετώπισέ τον… 
Μάθε τον Εαυτό σου καλύτερα από τον καθένα.
Νίκος Παναγοδημητρόπουλος (Η Τέχνη της Αντιχειραγώγησης)

Καί ποιός εἶναι τελικῶς ὁ μεγαλύτερός μας ἐχθρός, ἐάν δέν εἶναι ὁ ἑαυτός μας;
Ποιός εἶναι αὐτός πού θά ἔπρεπε νά γνωρίζουμε καλλίτερα, ἀλλά μᾶς διαφεύγει ἀκόμη καί ἡ τυπική γνωριμία μας μαζύ του;

Γιατί εἶναι ἐχθρός μας ὁ ἐαυτός μας;
Διότι ἁπλούστατα τὸν ἔχουμε παραπετάξει!
Τὸν ἔχουμε ἀγνοήσει!
Τοῦ ἔχουμε ἐπιτρέψει νὰ ὑπάρχῃ ἀντὶ νὰ ἄρχῃ!

Τοῦ ὀφείλουμε σεβασμό, θέσιν στὴν ζωή καὶ  ἰδίως ἐπαναπροσδιορισμό!
Ἡ Φύσις μας εἶναι τέτοια ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀλλάξουμε τὰ πάντα.
Ἁπλῶς, ὀφείλουμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ αὐτονόητον:
Μόνον ἐὰν μάθουμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε, μόνον τότε μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὰ ἐμπόδια.

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Ἐὰν ἐμεῖς εἴμαστε τμῆμα τῆς Φύσεως, κι ἐντὸς τῆς Φύσεως ἐνυπάρχει καὶ τὸ Καλὸν καὶ τὸ Κακόν, τότε δέν εἶναι ἀποκλειστικῶς δικό μας ἔργο τό ποιό ἀπό τά δύο θά ὑπερισχύσῃ;

 Φιλονόη.  

φωτογραφία

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply