Τί εἶναι ἡ ζωή;

Μυθοθρησκείες γύρω στην Κοσμογονία, έπλεξαν με τον Νου και την Φαντασία, με τα στοιχεία της Φύσεως και την Υλη λογιών λογιών θεωρίες και απόψεις, γύρω στο άλυτο κι αιώνιο πρόβλημα της γενέσεως του Παντός και της σοφής δημιουργίας του κόσμου.

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply