Καιρὸς νὰ γίνουμε Θεοί!


«Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πολιτικότερος (κοινωνικότερος) τῶν ἄλλων ζώων, διότι διαθέτει τὸ χάρισμα τοῦ λόγου. Ἡ κοινωνία στὸ δίκαιο, τὸ ἄδικο καὶ ὅλες τὶς ἀξίες, δημιουργεῖ τὴν πόλιν. Ἡ πόλις ὑπερέχει ἔναντι τοῦ ἀνθρώπου ἤ τῆς οἰκίας, διότι εἶναι τὸ Ὅλον, ἐν ᾦ τὰ ὑπόλοιπα μέρος τοῦ Ὅλου.
συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply