Τὸ θηρίον γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἐπικίνδυνον ὅταν ξεψυχᾶ.

Ούτε καν την έννοια φοιτητικής εργασίας πρωτοετούς φοιτητού οικονομικής σχολής, δεν μπορεί να προσδώσει κανείς στην έκθεση της Εθνικής Τραπέζης και στις αναφορές της στην δραχμή, αφού στηρίζεται σε παραδοχές και όχι σε δεδομένα.  Αυτό όμως που πολύ εύκολα μπορεί ο καθένας να αποδώσει στην διοίκηση της Εθνικής είναι πρόθεση τρομοκράτησης των Ελλήνων Πολιτών και προσπάθειας χειραγώγησης της ψήφου του.

συνέχεια

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply