Ἡ ἡρωϊκὴ ἀντίληψις τῆς ζωῆς.

Ἰωάννης Συκουτρὴς σήμερα.
Ἕνας διδάσκαλος, μὲ βαθεὶαν συνείδησιν τῆς Ἑλληνικότητός του καὶ μὲ βαθειὰν εὐθύνη τῶν ὅσων ἀνέλαβε νὰ κάνῃ γιὰ τὸν τόπο!
Συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply