Σήμερα στὴν Γάζα.

Σήμερα τὸ  κείμενόν μας θὰ τὸ γράψῃ ὁ Τζιχάντ. Θὰ προσπαθήσω νὰ «παρέμβω» κάπως στὰ Ἑλληνικά του, διότι ἔχει νὰ τὰ μιλήσῃ καὶ νὰ τὰ γράψῃ περισσότερο ἀπὸ 20 χρόνια. Ἐλπίζω νὰ καταφέρω νὰ μεταφέρω αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Γάζα, μὲ τὰ μάτια ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ζεῖ ἐκεῖ, ἐργάζεται ἐκεῖ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τοῦ ίδίου, καὶ τῆς οἰκογενείας του ἀλλὰ κι ὅλου τοῦ λαοῦ του.

Ἐδῶ στὴν Γάζα ὑπάρχουν ὁρισμένοι δεῖκτες πολέμου πρωτόγνωροι κι ἀδυσώπητοι.
Στὴν Γάζα πραγματοποιοῦνται σήμερα τὰ πειράματα τῆς ἐπομένης γενεᾶς πολέμων. 

Ἔχουν δημιουργήσει ἐδῶ ἕνα πειραματικὸν  ἐργαστήριον μὲ θανατηφόρα ὅπλα πολέμου.  

Ἡ στρατηγικὴ τῶν Δυτικῶν εἶναι νὰ ξεκινᾶ  ἔναν μεγάλον πόλεμο κάθε δέκα χρόνια. 
Στόχος τῶν Δυτικῶν  εἶναι νὰ τρομοκρατήσουν ὅλους ὅσους προσπαθοῦν νὰ σηκώσουν κεφάλι κι ἐν συνεχείᾳ  ἡ γενοκτονία τους. 

Στόχος τῶν Παλαιστινίων νὰ ἀντισταθοῦν ἔως  ἐσχάτων. Στὴν Γάζα τὸ ποσοστὸν γονιμότητος εἶναι 4,74 παιδιὰ ἀνᾲ γυναίκα. Τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν παγκοσμίως. 

Μέσα στὰ ἐπόμενα 15 χρόνια ὁ πληθυσμὸς τῆς Γάζας θὰ φθάνῃ τὰ τέσσερα (4) ἐκατομμύρια.  

Τζιχὰντ Σαρκάουϊ

Οἱ Παλαιστίνιοι ἀντιστέκονται μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο κι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἡ μεγάλη αὔξησις τῆς γεννητικότητος. 
Βέβαια, τὰ ὅπλα πολλά… Τὰ πειράματα ἀκόμη περισσότερα.. Τὰ δείγματα ὄχι καὶ τὰ καλλίτερα…
Θά καταφέρουν νά σηκώσουν κεφάλι ἤ  θά τραβήξουν τήν ἄγουσαν πού ἔχει προδιαγραφεῖ γιά ὅλους ἐκείνους τούς λαούς πού ἔβαλαν κατά καιρούς στό στόχαστρόν τους παλαιοί καί νέοι «ἀφέντες»; 

Κάτι μοῦ λέει πὼς ναί, θὰ τὰ καταφέρουν… Ἄν καὶ δύσκολα, μὲ πολὺν πόνο καὶ κόπο, ὅπως ὅλοι μας ἄλλως τε!

Φιλονόη. 

 

 

(Visited 48 times, 1 visits today)
One thought on “Σήμερα στὴν Γάζα.

  1. Oι εικόνες αυτές ίσως είναι η επιχείρηση ” ειρήνη ” στη Γαλιλαία . Aν και ήξερα οτι οι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς είναι ” ειρηνισται , ειρηνοποιοι ” , εδώ παίρνουν βραβείο για το κ υ ν ι σ μ ο και την α π α ν θ ρ ω π ι α .

Leave a Reply