Σήμερα στὴν Γάζα.

Σήμερα τὸ  κείμενόν μας θὰ τὸ γράψῃ ὁ Τζιχάντ. Θὰ προσπαθήσω νὰ «παρέμβω» κάπως στὰ Ἑλληνικά του, διότι ἔχει νὰ τὰ μιλήσῃ καὶ νὰ τὰ γράψῃ περισσότερο ἀπὸ 20 χρόνια. Ἐλπίζω νὰ καταφέρω νὰ μεταφέρω αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Γάζα, μὲ τὰ μάτια ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ζεῖ ἐκεῖ, ἐργάζεται ἐκεῖ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τοῦ ίδίου, καὶ τῆς οἰκογενείας του ἀλλὰ κι ὅλου τοῦ λαοῦ του.

συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply