Ὁ κυνηγὸς τῆς ζωῆς.

Ὁ ὁδηγὸς τῆς ἀγέλης τῶν λεόντων εἶναι αὐτὸς ποὺ τολμᾶ νὰ ἀναμετρᾶται, ἀκόμη καὶ καθημερινῶς ἐὰν χρειασθῇ, μὲ τοὺς ἀνταγωνιστές του.

Εἶναι ὅμως κι αὐτὸς ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ τὴν ἀγέλη στὴν τροφή…

Εἶναι κι αὐτὸς ποὺ θὰ μπῇ ἐμπρὸς καὶ θὰ ἀνοίξῃ νέους δρόμους…

Καὶ εἶναι ἁπλῶς ἕνας Λέων…

Ὁ ὁδηγὸς τῆς κοινωνίας πρέπει ὅμως νὰ μαθαίνῃ ἀπὸ τὴν ἀγέλη!

Νὰ παίρνῃ παράδειγμα ἀπὸ τὴν Φύσιν καὶ τὰ ζωντανά της!

Νὰ γίνεται ταπεινὸς μαθητής της…

Καὶ ναί, εἶναι αὐτὸς ποὺ ξέρει καὶ ἀντέχει νὰ ἀνοίγῃ δρόμους!

Νὰ ἐξερευνᾷ…

Νὰ τολμᾶ… 

Νὰ προπορεύεται καὶ νὰ ῥισκάρῃ νὰ «φάῃ» τὰ πρῶτα πυρά…

Εἶναι ὁ Ὀνειροδόμος… 

Ὁ Γητευτὴς κι ὁ Γκρεμιστής…

Ὁ ὁδηγὸς καὶ τὸ παράδειγμα…

Καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ξέρουν….. 

Μερικοὶ ἄνθρωπου κάνουν τὴν διαφορά.
Ἀνοίγουν δρόμους γιὰ νὰ δείξουν τὸν Ἥλιο σὲ ὅσους πραγματικὰ θέλουν νὰ τὸν δοῦν…
Καὶ ὁ Ἥλιος εἶναι πιὸ ζεστὸς στὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ, ποὺ κοπίασες γιὰ νὰ ἀνεβῇς καὶ ἀπὸ ὅπου βλέπεις τὰ κοπάδια στὴν πεδιάδα νὰ βόσκουν…

Κάποιοι «Πλοηγοὶ τοῦ Ὀνείρου» ὁδηγοῦν τὰ ὀνειρικά μας βήματα σὲ κόσμους ἀνειπώτου σαγήνης, ὅπου ὁ Ἥλιος λάμπει ζεστὸς στὴν Καρδιὰ καὶ τὸν Νοῦ.

Πόσο ἐπίκαιρο σὲ μίζερους καιρούς, σὰν αὐτοὺς ποὺ διανύουμε…

 

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply