Μία μερίδα γιορτινοῦ φαγητοῦ περισσεύει;

Μία μερίδα γιορτινοῦ φαγητοῦ περισσεύει;Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ κάνετε κοινοποιήσεις μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Πάσχα φωτογραφίες ταλαιπωρημένων παιδιῶν τοῦ Τρίτου, λεγομένου, Κόσμου, ποὺ θὰ ταΐσῆ, δῆθεν, κάποια Μ.Κ.Ο., θὰ βγάλετε ἄραγε μιά μερίδα γιορτινοῦ, σπιτικοῦ φαγητοῦ σέ μιά οἰκογένει Συνέχεια

Ἐνασχολούμενοι μὲ τὰ πρότυπα ἄλλων…

Ἐνασχολούμενοι μὲ τὰ πρότυπα ἄλλων...Κάθεσαι μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια μιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ σπίτι σου νὰ χαλαρώσῃς καὶ ἀνάβεις τὴν τηλεόραση.
Τὶ Βαραββᾶς νὰ παίζῃ, τὶ Ἰοῦδες ποὺ φιλοῦσαν ὑπέροχα, τὶ ληστοσυμμορίτες ὅλων τῶν Φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἀφοῦ χόρτασαν ληστεῖες καὶ φόνους τὸ γύρισαν στὸ «ἱεραποστολικὸ ἔργο» καὶ ἔγιναν Μαθητές, μέχρι τὸν Μωυσὴ νὰ παίρνῃ τὶς 10 ἐντολὲς ἀπὸ τὸν Θεὸ (του), εἴδα (τώρα τὶ σχέση ἔχει ἡ Προπαγάνδα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιὰ τὸν «περιούσιο λαό» τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μόνον οἱ καναλάρχες καὶ οἱ ἐντολὲς ποὺ παίρνουν ξέρουν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν). Συνέχεια

«Ἡ ἀξία τῆς Παρακάμψεως»

«Ἡ ἀξία τῆς Παρακάμψεως»Μὴν μένεις στὴν Δυσκολία ποὺ βρίσκεται στὴν Εὐκαιρία.
Ἑστιάσου στὴν Εὐκαιρία ποὺ θὰ ἀναδυθῆ ἀπὸ τὴν Δυσκολία…
Τὰ ἐμπόδια δὲν βρίσκονται μπροστὰ μας γιὰ νὰ μᾶς ἐμποδίσουν τὸν Δρόμο.

Συνέχεια

Χαλάρωσε κι ἀποδέξου τόν ἑαυτόν σου ὅπως εἶναι;;

Χαλάρωσε κι ἀποδέξου τόν ἑαυτόν σου ὅπως εἶναι;;Ἕνα χέρι ποὺ σὲ χαϊδεύει δὲν εἶναι πάντα γιατὶ σὲ ἀγαπάει…
Ὅπως καὶ ἔνα χέρι ποὺ σὲ κτυπᾶ δεν εἶναι γιατὶ σὲ μίσει. Συνέχεια

Θέλω καὶ Κάνω!

Θέλω καὶ Κάνω!«Θέλω» σημαίνει «ψάχνω τὸν τρόπο».

«Κάνω» σημαίνει «βρῆκα τὸν τρόπο». Συνέχεια

Ἡ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ τῶν «παγκοσμίων ἡμερῶν» καὶ οἱ ἄστεγοι.

Ἡ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ τῶν «παγκοσμίων ἡμερῶν» καὶ οἱ ἄστεγοι.Τὴν πρώτη Δευτέρα τοῦ Ὀκτωβρίου, οἱ ἀλαζόνες κουστουμάκηδες, ποὺ νοιάζονται, λέει, γιὰ τοὺς ἀδυνάμους, καθιέρωσαν τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Κατοικίας.

Στὸν Ο.Η.Ε. αὐτό, γιὰ νὰ θυμόμαστε ὅσοι ἔχουμε σπίτι, πὼς ὑπάρχουν ἄστεγοι. Συνέχεια