Ἡ ἀληθινὴ ἐπανάστασις εἶναι κατὰ τοῦ ἰδίου σου τοῦ ἑαυτοῦ.

Ἡ ἀληθινὴ Ἐπανάστασις εἶναι ἐκείνη κατὰ τοῦ ἰδίου σου τοῦ Ἑαυτοῦ.
Τὸ νὰ καταφέρῃς νὰ κόψῃς κάθε τί, ποὺ γίνετια ῥουτίνα, εἶναι ἡ μεγαλυτέρα νίκη ποὺ μπορεῖς νὰ ἐπιτύχῃς ἐνάντια στὸν τεμπέλη ἑαυτό σου, αὐτὸν ποὺ σὲ ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ νὰ ἐκπληρώσῃς τὸ Πεπρωμένο σου. Συνέχεια

Νὰ φοβᾶσαι μήπως γίνῃς ἡ λάθος ἐπιλογή…

Νὰ φοβᾶσαι μήπως ὁδηγήσῃς κάποιον ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει…
Νὰ φοβᾶσαι μήπως δόσῃς ἕτοιμες λύσεις, ἄν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ δείχνῃς τὸν δρόμο γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ ἄλλοι μόνοι τους νὰ λύνουν τὰ προβλήματά τους.
Νὰ φοβᾶσαι μὴν πλανέψῃς μὲ ψεύτικες ἐλπίδες…
Νὰ φοβᾶσαι τὸ ψέμμα… Τὴν μισὴ ἀλήθεια… Συνέχεια

Μία μερίδα γιορτινοῦ φαγητοῦ περισσεύει;

Μία μερίδα γιορτινοῦ φαγητοῦ περισσεύει;Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ κάνετε κοινοποιήσεις μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Πάσχα φωτογραφίες ταλαιπωρημένων παιδιῶν τοῦ Τρίτου, λεγομένου, Κόσμου, ποὺ θὰ ταΐσῆ, δῆθεν, κάποια Μ.Κ.Ο., θὰ βγάλετε ἄραγε μιά μερίδα γιορτινοῦ, σπιτικοῦ φαγητοῦ σέ μιά οἰκογένει Συνέχεια

Ἐνασχολούμενοι μὲ τὰ πρότυπα ἄλλων…

Κάθεσαι μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια μιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ σπίτι σου νὰ χαλαρώσῃς καὶ ἀνάβεις τὴν τηλεόραση.
Τὶ Βαραββᾶς νὰ παίζῃ, τὶ Ἰοῦδες ποὺ φιλοῦσαν ὑπέροχα, τὶ ληστοσυμμορίτες ὅλων τῶν Φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἀφοῦ χόρτασαν ληστεῖες καὶ φόνους τὸ γύρισαν στὸ «ἱεραποστολικὸ ἔργο» καὶ ἔγιναν Μαθητές, μέχρι τὸν Μωυσὴ νὰ παίρνῃ τὶς 10 ἐντολὲς ἀπὸ τὸν Θεὸ (του), εἴδα (τώρα τὶ σχέση ἔχει ἡ Προπαγάνδα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιὰ τὸν «περιούσιο λαό» τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μόνον οἱ καναλάρχες καὶ οἱ ἐντολὲς ποὺ παίρνουν ξέρουν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν). Συνέχεια

Μὰ φέρθηκε σὰν …ἄνδρας!

Ἐξώφυλλο περιοδικοῦ:
«Ὁ …….(τάδε) ἐφέρθη σὰν ἄνδρας καὶ δήλωσε:
«Πῆγα μὲ ἄνδρα καὶ δεν μοῦ ἄρεσε»…» Συνέχεια

«Ἡ ἀξία τῆς Παρακάμψεως»

Μὴν μένεις στὴν Δυσκολία ποὺ βρίσκεται στὴν Εὐκαιρία.
Ἑστιάσου στὴν Εὐκαιρία ποὺ θὰ ἀναδυθῆ ἀπὸ τὴν Δυσκολία…
Τὰ ἐμπόδια δὲν εὑρίσκονται μπροστὰ μας γιὰ νὰ μᾶς ἐμποδίσουν τὸν Δρόμο.

Συνέχεια