Μία μερίδα γιορτινοῦ φαγητοῦ περισσεύει;

Μία μερίδα γιορτινοῦ φαγητοῦ περισσεύει;Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ κάνετε κοινοποιήσεις μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Πάσχα φωτογραφίες ταλαιπωρημένων παιδιῶν τοῦ Τρίτου, λεγομένου, Κόσμου, ποὺ θὰ ταΐσῆ, δῆθεν, κάποια Μ.Κ.Ο., θὰ βγάλετε ἄραγε μιά μερίδα γιορτινοῦ, σπιτικοῦ φαγητοῦ σέ μιά οἰκογένεια πού τυχόν πεινᾶ, ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ, στό διπλανό σας σπίτι, ἢ μέ τό like τῆς Ἀπενεχοποιήσεως θά τήν βγάλετε πιό «ἀνέξοδα»;

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply