Εἶναι ἀπὸ ἐπιλογή!

Εἶναι ἀπὸ ἐπιλογὴ νὰ παραμένῃς ἔξω ἀπὸ τὰ συνήθη!
Νὰ μὴν ἐμπίπτῃς στὴν κατηγορία ἐκείνην ποὺ ὅλοι σχεδὸν πράττουν τὰ ὅμοια!
Νὰ μὴν κλέψῃς, νὰ μὴν πῇς ψέμματα, νὰ μὴν ἐξαπατήσῃς!

Ὅλοι μας κατὰ καιροὺς ἔχουμε ὑποπέσει σὲ κάποιαν παγίδα. 
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι εἶτε τυχαῖον εἶτε συνειδητόν.
Κι ὅταν εἶναι τυχαῖον, δῆλα δὴ κάτι ἔκτακτον, ἀλλὰ δὲν γίνεται στάσις ζωῆς, ναί, εἶναι ἀμελητέον, ὄχι ὅμως καὶ κάτι ποὺ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε.
Τὸ ἀντίθετον φυσικὰ συμβαίνει ὅταν εἶναι στάσις ζωῆς. Δὲν συζητᾶμε γιὰ ἐθισμούς!

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply