Ἡ μαύρη σκιὰ ἐπάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τοῦ Φωτός.

Σήμερα δὲν θὰ σχολιάσω ὅλα τὰ γραφόμενα τοῦ φίλου Νικόλα. 
Ἔχω τοὺ λόγους μου.
Μοῦ ἀρέσουν ὅμως οἱ «συμβολισμοί» του, καθῶς φυσικὰ καὶ ὁ τρόπος ποὺ δομεῖ τὸ κείμενον.
Θὰ ἤθελα μόνον νὰ προσθέσω ἕνα ἐρώτημα.

συνέχεια

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply