Ἐναρκτήριον Σάλπισμα.

Η Λέξη Master” στα αγγλικά σημαίνει τόσο το “Δάσκαλος“, όσο και το “Αφέντης“.
Δεν είναι τυχαίο … άλλωστε οι σύγχρονου τύπου αποκρυφιστικές ομάδες που ευθύνονται για την ηθική κατάπτωση του σύγχρονου ανθρώπου, έχουν σαν μητρική γλώσσα την αγγλική.

Μια “Διδασκαλία” είναι πολύ εύκολο να δεσμεύσει τη Θέλησή σου, κάνοντάς σε άβουλο πιόνι του χειριστή σου… είτε αυτός αυτοαποκαλείται “δάσκαλος” είτε … “πρόεδρος”.

συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply