Ὅταν λέμε ΟΧΙ, ἐννοοῦμε μόνον ΟΧΙ!!!!

Ἔχετε παρατηρήσει πώς ὅταν κάποιος μᾶς λέει Ὄχι, ἐμεῖς δέν τόν πιστεύουμε κι ἀποφασίζουμε ἤ νά τόν μεταπείσουμε ἤ νά κάνουμε αὐτό πού ἐμεῖς θέλουμε, πρό κειμένου νά τοῦ ἀποδείξουμε πώς τόν ἔχουμε ἐγγεγραμμένο στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων μας; (Διότι, πῶς νά τό κάνουμε; Ἐμεῖς ξέρουμε πάντα καλλίτερα….)
Ἔχετε συνειδητοποιήσει πώς τά ὅρια, γενικῶς, εἶναι τόσο χαλαρά, πού τελικῶς δέν ἔχει σημασία ἐάν θά τά παραβιάζουμε ὅλοι μας;  

συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅταν λέμε ΟΧΙ, ἐννοοῦμε μόνον ΟΧΙ!!!!

Leave a Reply