Ποῦ τό τέλος; Ποῦ ἡ ἀρχή;

Ποῦ ἡ ἀρχή;
Ποῦ τό τέλος;
Ποῦ βρισκόμαστε τώρα; Στό μέσον; Κάπου ἀλλοῦ; Στό τέλος;

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply