Βρὲ Ἠλία, ἡ Ἀφροδίτη ἦταν, ὄχι ὁ Ἄρης.. Μήπως τά μπέρδεψες.

Βρὲ Ἠλία, ἡ Ἀφροδίτη ἦταν, ὄχι ὁ Ἄρης.. Μήπως τά μπέρδεψες.

Πρὸ χθὲς ὅλος ὁ πλανήτης στήθηκε ἐμπρὸς σὲ τηλεσκόπια πρὸ κειμένου νὰ δῇ τὸ ἐξαιρετικὸν φαινόμενον τῆς διελεύσεως τῆς Ἀφροδίτης ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ἥλιο. Ἐξαιρετικότατον θέαμα! Ξεμιαλιστήκαμε.
(Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο μου Πλάτωνα. Τὸν εὐχαριστῶ!!!)

Εἶπα κι ἐγώ, σὰν ἀλλοπαρμένη φυσικά, πὼς αὐτὴ ἡ «τσάρκα» τῆς Ἀφροδίτης διόλου τυχαία δὲν εἶναι…
Λίγο ἡ μυθολογία μας, λίγο ἡ ἱστορία μας, τί νά κάνω; Σκέψεις περίεργες μὲ κατέκλυσαν…
Λές, σκέφθηκα, νά ἀφήσουμε τήν  ἐπανάστασιν, τώρα πού πέσαμε μούρη μέ μούρη μέ τήν Ἀφροδίτη, καί νά πιάσουμε τούς Ἔρωτες;
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τοῦ χάους γίνεται στὴν ζωή μας.. Γιατί λοιπόν νά μήν μᾶς ἐπηρεάσῃ καί ἡ Ἀφροδίτη χαοτικά; Τόσα καὶ τόσα οὐράνια σώματα μᾶς ἀλλάζουν καθημερινῶς τὰ φῶτα στὴν ἀκτινοβολία καὶ στὸν ἐπηρεασμό. Λέτε ἡ Ἀφροδίτη νά περνοῦσε ἔτσι; Καί μάλλιστα τώρα πού τήν εἴδαμε;

Ὅμως γελάστηκα, ὤς φαίνεται..
Διότι ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης ἔπιασε τὰ χαστούκια… Δῆλα δὴ τὶς πολεμικὲς πράξεις…
Τὸ σκέφτηκα, τὸ ξανασκέφτηκα… Κάτι δὲν πάει καλά…
Καὶ μᾶλλον δὲν θὰ πηγαίνῃ καλὰ ὁ Ἠλίας, καθῶς φαίνεται..
Εἶναι δυνατόν νά βλέπουμε Ἀφροδίτη καί νά καταλαβαίνουμε Ἄρη; Μά εἶναι;
Ἐκτὸς φυσικὰ ἐὰν μαζὺ μὲ τὴν Ἀφροδίτη μᾶς ἐπηρεάζει κι ὁ ἐρωτικός της σύντροφος, ὁ Ἄρης.. .
Τότε ἀλλάζει…

Ἐὰν λοιπὸν μπῆκε κι ὁ Ἄρης στὸ παιχνίδι, τότε τρέχα καὶ γύρευε πόσα ἔχουμε νὰ δοῦμε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα…
Τοῦ πολέμου τὸ κάγκελον…
Θὰ ἔχουμε πολὺ μεγάλα θέματα πρὸ κειμένου νὰ γελᾶμε διαρκῶς! Ἀσταμάτητα!!!
Αὐτοὶ ποὺ θὰ κλαῖνε θὰ εἶναι κάτι τύποι ποὺ θὰ τὶς τρῶνε.. Ἀλλὰ ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀφορᾶ αὐτό…
Εἴπαμε, ἐμεῖς παρατηροῦμε, καταγράφουμε καὶ ἀναμένουμε…
Σιγὰ μὴν γίνουμε ἕνα μὲ αὐτούς.. .
Σιγὰ μὴν κάτσουμε νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἀντιληφθοῦν Ἄρη  ἤ Ἀφροδίτη…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς  ἡ πλάσις ὅλη πλέον δουλεύει γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸν Ἕλληνα καὶ τὸν Ἄνθρωπο…
Σέ μίαν Ἀφροδίτη θά σταματήσῃ;
Φιλονόη.

Υ.Γ. Πάντως ἀκόμη ἔχω ἀπορίες… Γιατί ἡ Ἀφροδίτη νά ἐπιδράσῃ τόσο ἄγρια στόν Ἠλία;  Ἐκτός…Ἐκτὸς ἐὰν δὲν μιλᾶμε γιὰ τὴν Ἀφροδίτη….

Υ.Γ.2. Ἠλία, καλῶς κακῶς, τὰ ἔκανες θάλασσα… Ὁ πόλεμος ἔχει καὶ αὐτὴν τὴν πλευρά.. Ἰδίως ἐὰν παίζῃς στὸ γήπεδον τοῦ ἀντιπάλου, μὲ τοὺς δικούς του ὅρους καὶ δικούς του διαιτητές… Ἄς πρόσεχες Ἠλία.. Ἄς πρόσεχες…..
Υ.Γ.3.  Αὐτόν τόν Πάκη γιατί τό εἴχατε ἐκεῖ; Γιά κουδουνίστρα; Ἄααα… Κατάλαβα.. Γιὰ «μπρᾶβο» τὸν εἴχατε…

Φιλονόη

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply