Βρὲ ἀπίστευτε Ἄδωνι, τί λές πάλι;

Βρὲ ἀπίστευτε Ἄδωνι, τί λές πάλι;Τὸ ἀκούσαμε κι αὐτό!
Νὰ καταργήσουμε τὴν δημοκρατία διότι ὁ Ἄδωνις θέλει αὐτοκίνητο βουλευτικό. Καὶ μάλλιστα φρέσκο φρέσκο, τοῦ κουτιοῦ! Δὲν τοῦ κάνει τὸ παλαιό! Δὲν τοῦ κάνει τὸ μεταχειρισμένο. Θέλει νέο… Ἔτσι, γιὰ νὰ καταδεικνύῃ τὴν μεγάλη του ἔπαρσιν καλλίτερα!
Βρὲ ἀπαράδεκτο κατασκεύασμα, τί κοτρόνες πετᾶς πάλι;
Τά σκέπτεσαι ἤ σοῦ ξεφεύγουν;

Ἐγὼ τὸ αὐτοκίνητο τῶν 1400 ἤ τῶν 1600 ἤ τῶν 1800 κυβικῶν τὸ ἔχω πληρώσει!
Κι ὄχι μόνον τὸ ἔχω πληρώσει, τὸ ἔχω  χρυσοπληρώσει!
Πληρώνω φόρους, πληρώνω τέλη κυκλοφορίας, πληρώνω ἀσφάλειες, ΜΟΝΗ ΜΟΥ!!!!
Πληρώνω τὰ πάντα ἀπὸ τὸ εἰσόδημα, ποὺ ἐσὺ καὶ τὰ ὅμοια σου ἀπαράδεκτα κατασκευάσματα, μοῦ πετσοκόβετε καθημερινῶς. Κι ὅμως, τὸ παλεύω, ἐὰν παλεύεται, καὶ δὲν πῆγα στὴν γειτονιά μου, ἤ στὸν δῆμο μου, ἤ στὴν πολιτεία μου νὰ ΑΠΑΙΤΗΣΩὅπως ἐσύ, νὰ μοῦ τὸ συντηροῦν.
Ἐσύ, καθῶς φυσικὰ καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ νούμερα, δὲν βάζετε τὸ χέρι στὴν τσέπη, ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ἀπὸ τὴν πολιτεία νὰ σᾶς ἀγοράσῃ αὐτοκίνητο, νὰ σᾶς τὸ συντηρῇ, νὰ σᾶς τὸ καθαρίζῃ καὶ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ἐπίσης κάθε τρεῖς καὶ λίγο ἀλλαγὴ ὀχήματος, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τρέχῃ ἡ τεχνολογία καὶ νὰ σᾶς ἀφήνῃ πίσω της ὥς παρακατιανούς!

Ἔχεις συνειδητοποιήσει πόσες ἀνοησίες μαζεμένες λοιπόν εἶπες;
Ναὶ βρὲ ἄτιμε, νὰ πᾶς μὲ τὸ λεωφορεῖο, νὰ π[ᾶς μὲ τὸ τραῖνο, νὰ πᾶς μὲ τὰ πόδια…. Ὅπως πάει ὁ κάθε πολίτης. Τί διαφορά ἔχεις ἐσύ ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο; Μήπως ἐξ αἴφνης ἀπέκτησες κάποιΑν πνευματιή, σωματική ἤ θεόσταλτη ἱδιότητα, ἀπό αὐτές πού ἐμεῖς δέν ἔχουμε; Ἀλλά τολμᾶς; Δὲν τολμᾶς… 
Τί μᾶς λές βρέ ἄτιμε; Τί μᾶς λές βρέ ἀπίστευτε;
Νὰ πᾶς νὰ ἀγοράσῃς αὐτοκίνητο, μὲ τὰ χρήματα ποὺ μᾶς καταλήστευσες καὶ νὰ μάθῃς  νὰ τὸ συντηρῇς ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ Ἄδωνι! Κατανοητόν; Αὐτὸ σημαίνει ἀξιοπρέπεια! Ὄχι νὰ τσακίζεσαι νὰ μᾶς κόψῃς καὶ τὸ νερό, ἀλλὰ ἐσὺ νὰ κυκλοφορῇς μὲ δεκάμετρη λιμουζίνα. 
Νὰ πᾶς νὰ πληρώσῃς μόνος σου τὴν βενζίνη του καὶ νὰ μὴν τὴν χρεώνῃς σὲ ἐμᾶς!
Τὰ τέλη κυκλοφορίας, τὴν ἀσφάλεια… Τὰ πάντα… Μάθατε τώρα μόνον στὸ νὰ ἁρπάζετε καὶ θεωρεῖτε φυσικότατον τὴν ἁρπαγή. Ποιός εἶσια μωρέ; Ποιός; 
Τζᾶμπα μάγκας γίνεται εὔκολα κάποιος Ἄδωνι. Μάγκας ὅμως; Ποιός εἶναι πραγματικός μάγκας Ἄδωνι; Αὐτός πού τά κάνει ὅλα μόνος του ἤ αὐτός πού τά κάνει ὅλα μέ τίς πλᾶτες τῶν ἄλλων; Διότι ἐσὺ μόνον μὲ τὶς πλᾶτες τῶν ἄλλων κάνεις ὅσα κάνεις…. Ἀλλὰ τόσα καταλαβαίνει καὶ τόσα λές…
Δὲν θέλουμε ἄλλο σώσιμο… Ἀρκετὰ μᾶς ἔσωσες…
Ἄ, κάτι τελευταῖο, δὲν πρόκειται νὰ μᾶς κυβερνήσῃς ποὺ νὰ κτυπιέσαι… Μοῦ τὸ εἶπε ἕνα …πουλάκι… Κι αὐτὸ δὲν λέει ποτὲ ψέμματα… Κρᾶτα τὴν φιλοδοξία σου, τὴν βλακεία σου, τὴν ἀσυναρτησία σου, ἀλλὰ κόψε τὸ ὑφάκι. Ἐσὺ τοὐλάχιστον δὲν πρόκειται ΠΟΤΕ νὰ μᾶς κυβερνήσῃς. Ὑπάρχουν ἄλλα κουδουνισμένα ποὺ θὰ σὲ προλάβουν!
Ἄν τὲ ποῦλα βιβλία καλλίτερα… Ὅπως κι ἐὰν τὸ κάνουμε, βιβλιοπώλης γεννήθηκες, βιβλιοπώλης θὰ πεθάνῃς… Κι ἐπεὶ δὴ ἔχεις πουλήσει πολὺ σαβούρα, μὰ πάρα πολύ, σαβουροβιβλιοπώλης γιὰ τὴν ἀκρίβεια. 
Αὐτὸ μόνον ἤσουν, εἶσαι καὶ θὰ εἶσαι…
Κατανοητόν;
Υ.Γ. Ὅπως λέει (στὰ μοῦτρα σου) ὁ φίλος Δημήτρης, μανάβης σάπιων λαχανικῶν ἤσουν, εἶσαι καὶ θὰ εἶσαι. Ξέρεις ἐσὺ τὸ γιατί. Ἄς μὴν σοῦ τὸ θυμίσω κι αὐτό….
(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply