Ναί, πολὺ σωστὰ τὰ ἔγραψε ἡ Βούλα!

Ναί, πολὺ σωστὰ τὰ ἔγραψε ἡ Βούλα!Σωστότερα δὲν γινόταν νὰ τὰ γράψῃ!
Δὲν μᾶς ἔφθαναν τὰ ἐγχώρια κουνούπια, τώρα πήξαμε καὶ στὰ ἀλλοδαπά.
Καὶ δὲν μᾶς ἔφθανε ποὺ μᾶς ῥουφοῦσαν τὸ αἷμα τὰ πάσῃς φύσεως ζωΰφια, τώρα ἔχουμε καὶ τὰ αἰγυπτιακά, τὰ ἀσιατικά, τὰ ἀφρικανικά…
Ἀπό τόν Βόρειο Πόλο πότε θά πλακώσουν μερικά κουνούπια, καί πάσῃς λογῆς ζωΰφια, πρό κειμένου νά πιοῦν κι αὐτά λίγο ἀπό τό αἷμα πού μᾶς ἔμεινε;

Ὅπως βλέπετε ξεκινῶ ἐν τελῶς …ῥατσιστικά, κατὰ παντὸς εἴδους κουνουπίου. Μεταλλαγμένων καὶ μή. Τιγρὲ καὶ μή. Ὅλα μέσα τὰ βάζω. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐκεῖ τὸ θέμα μας. Τὸ θέμα μας ἐπίσης δὲν εἶναι κἄν στὸ «ἀστεῖο» ποὺ ἔγραψε ἡ ἀθλήτρια. Τὸ θέμα μας δὲν εἶναι κἄν στοὺς ἐκτὸς πραγματικότητος τύπους τῆς ΔΗΜΑΡ καὶ παντὸς ἄλλου κομματοκοπροσκυλέικου ἀναχώματος. Οὔτε στὶς ἀποφάσεις τῆς «Ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς».
Τὸ θέμα μας εἶναι στὸ ἐὰν ἠ Βούλα εἶχε δίκαιον ἤ ὄχι.  Καθῶς ἐπίσης καὶ στὸ ἐὰν αὐτὸ τὸ περιστατικὸν χρησιμοποιεῖται ὥς ἐφαλτήριον ἀπὸ κάποιους γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ ἀκόμη δυσχερεστέρα θέσιν. 

Δὲν θὰ δεκτῶ ὥς ἀστεῖο τὸ γραφόμενό της, διότι δὲν τὸ ἐξέλαβα ὥς ἀστεῖο. Τὸ ἐξέλαβα ὥς μίαν διαπίστωσιν, ποὺ δυστυχῶς τὰ χρηματοδοτούμενα ἀπὸ τὸν Σόρος τσιράκια του, οὐδόλως ἀντελήφθησαν κι ἔσπευσαν νὰ καταδικάσουν. 
Ἐκτὸς φυσικὰ τοῦ γεγονότος πὼς δὲν ἔχουν καμμίαν δικαιοδοσίαν νὰ ἐκφέρουν λόγο, διότι ἐδῶ συζητᾶμε μόνον γιὰ τὴν συμμετοχὴ σὲ OLYMPIC GAMES, κάτι ποὺ οὐδόλως τοὺς ἀφορᾷ. Ἄς περιορίζονταν στὰ τῆς ἀποδομήσεως ἱστορίας καὶ γλώσσης, κάτι ποὺ κάνουν θαυμάσια ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια.

Ἀλλὰ ἐὰν καταλάβατε καλὰ ἀγαπητοί μου φίλοι, τὸ πρόβλημα δὲν ἦταν ὁ σχολιασμὸς τῆς Βούλας, ποὺ διόλου ῥατσιστικὸς δὲν ἦταν, ἀλλὰ ἡ ἀπόλυτος τρομοκράτησις κάθε φωνῆς ποὺ θὰ ὑψωθῇ ἐνάντια στὰ σχέδιά τους. Διότι ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ ἀπολυτον ἄσκησιν τρομοκρατίας, σὲ μία ἀθλήτρια. Κάτι ποὺ  ἐὰν τὸ ἀναγάγουμε σὲ κοινωνικὸν ἐπίπεδον, οὐσιαστικῶς μᾶς ἀφορᾷ ὅλους. 
Τί μᾶς λένε μέ τίς πράξεις τους;
Ἀπλούστατα, νὰ βγάλουμε τὸν σκασμό! Αὐτὸ μᾶς λένε! Καὶ τὸ λένε μὲ τόσην φασαρία, ποὺ δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μὴν τὸν ἀκούσουν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Ἐάν λοιπόν τά τσιράκια τοῦ κάθε Σόρος καταφέρνουν νά ἀκυρώνουν τεσσάρων ἐτῶν προετοιμασία, μόνον καί μόνον διότι, κατὰ τὰ δικά τους πάντα κριτήρια, ὑπῆρξε ἀντίλογος στὰ σχέδια τῆς παγκοσμιοποιήσεως ποὺ  ὑπηρετοῦν, τότε μέ ποιό θάρρος θά βγῇ κάποιος αὔριο νά διεκδικήσῃ τό αὐτονόητον; Τό δίκαιον; Τό πασιφανές; 

Ἐν ὁλίγοις μᾶς λένε νὰ σκάσουμε! Διότι ἐὰν δὲν σκάσουμε, τραβοῦν μίαν κονδυλιὰ καὶ μᾶς διαγράφουν. 

Σήμερα εἶναι ἡ Βούλα. Τῆς ἀπαγορεύουν νὰ πάρῃ μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες! Ποιοί; Μὰ αὐτοὶ ποὺ ξεπούλησαν ὄνομα, ἰδέες, ἀκόμη καὶ τὰ ὀλυμπιακὰ ἰδεώδη.
Αὔριο θὰ εἶμαι ἐγώ, ἤ ἐσύ, ἤ ὁ γείτονας. Θὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν νὰ ἔχουμε πρόσβασιν στὸν τραπεζικό μας λογαριασμό, ἐὰν δὲν συμμορφωθοῦμε πρὸς τὰ ὑποδείξεις. Ἐὰν δὲν παραλάβουμε τὴν κάρτα τοῦ πολίτους, ἐὰν δὲν πληρώσουμε τὸ χαράτσι, ἐὰν δὲν πληρώσουμε τὶς τοκογλυφικές τους ἀπαιτήσεις γενικότερα. Ἤ ἐὰν ἀπλῶς δὲν σκύβουμε τὴν κεφαλή, ἔτσι, διότι αὐτοὶ ἀπεφάσισαν πὼς δὲν τοὺς χρειάζεται κανένας ἀντίλογος!
Ἕνα ΤΣΑΦ καὶ πάει κάθε στοιχεῖο μας… Ἔτσι… Ἀπλᾶ… Δὲν θὰ ὑπάρχουμε, ἐὰν δὲν συμμορφωθοῦμε πρὸς τὰς ὑποδείξεις.
Αὐτὸ μᾶς λένε!
Κι ἐκεῖ πατοῦν!
Γνωρίζουν πὼς ἐλάχιστοι θὰ τολμήσουν νὰ ὑψώσουν φωνή. Τὸ βλέπουν παντοῦ γύρω μας!
Ἀλλὰ ἐὰν τοὺς ἐπιτρέπουμε κάθε φορὰ νὰ κερδίζουν καὶ «ἕναν πόντο», τότε θὰ βρεθοῦμε ταχύτερα μὲ τὴν πλάτη στὸν τοῖχο. Ἤδη μᾶς ἔχουν στριμωγμένους! Ἤδη τὸ πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε ὥς κοινωνία ἐπιδεινώνεται! Ἀν τὶ λοιπὸν νὰ τοὺς παρακολουθοῦμε ἄναυδοι, μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά περάσουμε στήν ἀντεπίθεσιν; Μήπως τελικῶς ἐμεῖς πρέπει νά ὁρίζουμε ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῇς τούς κανόνες; 

Πρὸ μερικῶν λεπτῶν ἔστειλα αὐτὸ τὸ μήνυμα στὴν «Ὀλυμπιακὴ ἐπιτροπή»:

Σὰν δὲν ντρέπεστε!

Σὰν δὲν ψάχνετε νὰ βρεῖτε τρύπα νὰ χωθεῖτε!

Πῶς τολμᾶτε καί περπατᾶτε ἀκόμη στό φῶς τοῦ Ἡλίου μας;

Ποιοί; Ἐσεῖς; Τί εἶστε βρέ ἀνεκδιήγητοι; Μέ ποιό δικαίωμα ἀφαιρεῖτε ἀπό μίαν ἀθλήτρια τό δικαίωμα στό ὄνειρό της; Μέ ποιάν λογική καταστρατηγεῖτε τήν κοινή λογική;

Ἕνα σχόλιο, βασιζόμενον στὴν κοινὴ λογική, ποὺ ἐσεῖς ὥς πανηλίθιοι, ἀπὸ φόβο μὴν σᾶς κόψουν τὴν χρηματοδότησιν, τὸ μετατρέψατε σὲ ῥατσιστικὸ σύνθημα!

Βρώμισε ὁ τόπος ἀπὸ ῥατσισμὸ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, τῆς κοινῆς λογικῆς καὶ τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρωπότητος!

Ντροπή σας! Ντροπή σας ἀνόητοι, ἀπαίδευτοι, ἀνθέλληνες! Ντροπή σας!

Ἀλλά ποῦ νά βρεῖτε ἐσεῖς τήν ντροπή; Μήπως ὑπήρξατε ποτέ Ἕλληνες; Μήπως ἀγγίξατε ποτέ τά Ἑλληνικά ἰδεώδη; Μήπως ἀγαπήσατε τόν Ἄνθρωπο; Μισάνθρωποι, ὑπάνθρωποι κι ἀνθέλληνες… Ἔτσι σᾶς μεγάλωσαν, ἔτσι σᾶς ταΐζουν κι ἔτσι θὰ σβήσετε! Μὲ φθόνο καὶ μὲ μῖσος κατὰ πάσῃς ἀληθείας!

Ντροπή σας! Ἀναίσχυντοι! Δειλοί! Πουλημένοι!

Φροντῖστε νὰ ἄρετε ταχύτατα τὴν ἀπαγόρευσιν γιὰ τὴν Βούλα, διότι τὸ μόνον ποὺ καταφέρνετε εἶναι νὰ γελοιοποιεῖστε περισσότερο!

Οὔτε πέτρα δὲν θὰ δεχθῇ νὰ σᾶς κρύψῃ ἀπὸ τὴν ὀργή μας!

Φροντῖστε νὰ ἀποκαταστήσετε τὴν κοπέλα διότι τὸ μόνον ποὺ θὰ βλέπετε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα εἶναι ΦΤΥΣΙΜΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΟΥΣΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!

(Πατῶντας ἐδῶ εἰσέρχεστε στὴν σελίδα τους καὶ τοὺς γράφετε ὅ,τι θέλετε… Γενικῶς, ἔχει χῶρο.. Νομίζω πὼς εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία νὰ τοὺς τὸν γεμίσουμε!!!!)

Ἦταν ἡ δική μου ἀντίδρασις. 

Πιστεύω ὅμως πὼς πρέπει νὰ πράξουμε τὰ ὅμοια ὅλοι μας!
Νὰ τοὺς κάνουμε τὰ νεῦρα δαντέλες γαλλικές…
Νὰ μὴν τοὺς ἀφήσουμε σὲ χλωρὸ κλαρί…
Δὲν εἶναι ἡ Βούλα ἀλλὰ γενικότερα ἡ στάσις ὅλων τῶν κρατούντων ποὺ πρέπει νὰ πολεμήσουμε.
Κι ἔχουμε πεῖ, ἡ ἀλλαγή, αὐτὴ ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὴν Νίκη τοῦ Ἀνθρώπου, εἶναι αὐτὴ ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ μέσα μας!
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ἀποφασίσουμε πὼς αὐτὸς ὁ πλανήτης φτιάχθηκε γιὰ τὸν Ἄνθρωπο κι ὄχι γιὰ τοὺς ἐχθρούς του, τότε δὲν πρόκειται σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων νὰ περάσουμε στὴν ἐπομένη ἡμέρα.
Ἐμεῖς ὁρίζουμε τοὺς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ πλέον! Ὄχι αὐτοί!
Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε εἶναι μία παράστασις, ἀπὸ ἕναν περιοδεύοντα θίασο, μὲ ἀνύπαρκτον ὑποκριτικὸν ἐπίπεδον, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀκόμη ὑπάρχει μόνον καὶ μόνον διότι μᾶς ἀποκοιμίζει καὶ δὲν μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε τὴν  βρωμιὰ καὶ τὴν ἀσχήμια ποὺ κρύβει. Θεατρίνοι τελευταίου ἐπιπέδου, μὲ καμμίαν ἀλήθεια… Μᾶσκες… Ποὺ πρέπει νὰ πέσουν… 

Ἡ Βούλα εἶναι ἡ ἀφορμή, ὄχι ἡ αἰτία! 
Ἡ Βούλα ἀδικήθηκε, προειδοποιητικῶς, μόνον γιὰ νὰ παραμένουμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι τρομοκρατημένοι! 
Ἡ Βούλα, ἐφ΄  ὅσον κοπίασε καὶ τὸ ἤθελε, πρέπει νὰ πάῃ στοὺς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες. 
Δὲν ἔχει κανέναν τομάρι, ἀνεγκέφαλον καὶ γλοιῶδες, τὸ δικαίωμα νὰ τῆς ἀπαγορεύσῃ οὔτε τὸ ἐλευθέρως ἐκφράζεσθαι οὔτε τὸ ἐλευθέρως σκέπτεσθαι! 
Ἡ Βούλα εἶμαι ἐγώ, ἐσύ, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς! 
Ἐὰν σήμερα ἐπιτρέψουμε στὰ καθάρματα νὰ τῆς ἐπιβάλλουν τὴν σιωπή, τότε πολὺ καλὰ θὰ πάθουμε ἐὰν αὔριο μᾶς χώσουν κι ἐμᾶς ἐπισήμως στὰ μπουντρούμια μας. 

Εἶναι μόνον στὸ χέρι μας νὰ ἐπιτρέψουμε στὴν Βούλα νὰ δικαιωθῇ! Μόνον στὸ δικό μας χέρι! 

Φιλονόη. 

Υ.Γ. 1.Ψηλὰ τὸ κεφάλι ῥὲὲὲὲὲ…… Βοῦρρρρρρρρρρρ καὶ τοὺς φάγαμε!!!!!!!!!!!!!!

Υ.Γ.2. Ἀνέφερα τὰ ὀλυμπιακὰ παιχνίδια, διότι αὐτὸ τὸ τερατούργημα δὲν εἶναι Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες. Οἱ  Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες ἀναφέρονται ΜΟΝΟΝ σὲ Ἕλληνες! Φτιάχτηκαν, ἐν τελῶς ῥατσιστικά, ΜΟΝΟΝ γιὰ Ἕλληνες! Αὐτὸ θέλουν νὰ ξεχάσουμε. Ἀλλὰ τὰ μπέρδεψαν! Αὐτὸ δὲν ξεχνιέται! Ναί, οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες εἶναι μόνον γιὰ Ἕλληνες! Τὰ παιχνιδάκια τους εἶναι γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους. Οἱ Ἀγῶνες, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν μέσα τους καμμίαν βρωμιά, κανένα στολίδι, καμμίαν τεχνητὴ καὶ πλασματικὴ εἰκόνα, ναί, μόνον αὐτοί, εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες! Καὶ συντόμως θὰ τοὺς ἐπανακτήσουμε! Νὰ τὸ θυμᾶστε! Ἐν τελῶς ῥατσιστικά, ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!! Ὅσους ὑπάρχουν! 

 Υ.Γ.3. Στὰ παχνίδια τους λοιπὸν ἄς λαμβάνουν μέρος καὶ κουνούπια καὶ σκνίπες καὶ κατσαρῖδες. Στοὺς Ἀγῶνες ὅμως θὰ λαμβάνουν μέρος μόνον Ἄνθρωποι! Ἄς τὸ θυμοῦνται! Καλὸ θὰ τοὺς κάνῃ!

φωτογραφία

(Visited 165 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ναί, πολὺ σωστὰ τὰ ἔγραψε ἡ Βούλα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ναί, πολὺ σωστὰ τὰ ἔγραψε ἡ Βούλα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ναί, πολὺ σωστὰ τὰ ἔγραψε ἡ Βούλα! « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.