Πακιστανική σημαία στό κάστρο τῶν Ἰωαννίνων

 

Πακιστανική σημαία στό κάστρο τῶν ἸωαννίνωνΟἱ λαθροεισβολεῖς πού εὑρίσκονται στήν χώρα μας, εἶναι φανατικότεροι ἀπ΄ αὐτούς πού κατοικοῦν στίς χῶρες προελεύσεώς τους. Ἐδῶ, δέν ἦρθαν γιά νά μάθουν τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί τήν Ἱστορία μας. Οὔτε γιά νά θαυμάσουν τόν Ἑλληνικό πολιτισμό!

Ἦρθαν στήν χώρα μας γιά νά ζήσουν καλλίτερα ἀπ΄ ὅτι ζοῦν στήν πατρίδα τους καί νά ἐπιβιώσουν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, θεμιτό ἤ ἀθέμιτο. Ἔμαθαν, ἐπίσης, ὅτι εἴμαστε «παιδική χαρά», ξέφραγο ἀμπέλι…… Ὅτι ἀγαποῦμε καί ξεβρακωνόμαστε σέ ὁτιδήποτε ξενόφερτο καί ἀπεφάσισαν νά μᾶς «τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους». (Μέ συγχωρεῖτε, τήν εἰσβολή καί τό λεπίδι τους ἤθελα νά πῶ).

Λόγω τῆς παραβατικῆς τους συμπεριφορᾶς καί τῆς συνεχοῦς ὑποστηρίξεως ἀπό τήν ἄφρονα ἑλληνική; πολιτεία, δημιουργοῦν ἀντιπάθειες καί μίση ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Οἱ περισσότεροι ζοῦν σέ ἡμιαγρία κατάστασι. Φαΐ, ὕπνο καί «πήδημα». Αὐτά τούς ἐνδιαφέρουν στήν συντριπτική τους πλειοψηφία. Στόν ἐλεύθερό τους χρόνο, λοιπόν, ἐπιδίδονται σέ πράξεις οἱ ὁποῖες προκαλλοῦν τήν ὀργή τῶν συμπολιτῶν μας. 

Ἕνα ἔθνος εἶναι μία μεγάλη «οἰκογένεια», πού ἔχει τήν ἴδια μάνα,  τήν ὁποία ὁ κάθ΄ ἕνας προσπαθεῖ νά προστατεύσῃ καί θίγεται ὅταν τήν λοιδωροῦν ἤ τήν ἐξευτελίζουν. 

Πάντοτε – ὅτι κι ἄν λέγουν οἱ διεθνιστές, «ἀνθρωπιστές» ἤ «προοδευτικοί ἀριστερούληδες», ὅπως τούς ἀρέσει νά ἀποκαλοῦν τό «συνάφι» τους – τά ἔθνη θά εὑρίσκονται σέ διαμάχη, σέ ἀντιπαλότητα καί ἀλληλοδιεκδικήσεις. Αὐτό, ἄλλωστε,  ἐκμεταλλεύονται οἱ νεοταξίτες γιά νά ἀποκομίσουν «κέρδη» σέ ὅλους τούς τομεῖς.

Περιστατικά σάν τό παρακάτω, συνέβαιναν, συμβαίνουν καί θά συμβαίνουν ὅσο, ἐθνολογικά διαφορετικοί πληθυσμοί ζοῦν καί δραστηριοποιοῦνται στό ἔδαφος ἑνός ἐθνικά κυριάρχου κράτους.

Κάποιο παρεμφερές περιστατικό θά εἶναι ἴσως, ἡ θρυαλλίδα πού θά ξεχειλίσῃ τό ποτῆρι καί θά γίνῃ ἡ ἀρχή γιά ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις. 

Μινώταυρος

 

Βέβηλοι κατέβασαν την Ελληνική σημαία και ανάρτησαν την πακιστανική

Πακιστανοι  οι δράστες που  κατέβασαν την Ελληνική σημαία και ανάρτησαν την πακιστανική  απο την ιστορική κεντρική πύλη του κάστρου των Ιωαννίνων.

 Εδω και λίγες μέρες η δημοτική αρχή Ιωαννίνων είχε τοποθετήσει  στην κεντρική πύλη του κάστρου την Ελληνική σημαία…  αφού  8 μήνες τώρα και κατόπιν δεκάδων παραινέσεων απο κατοίκους του κάστρου και οχι μόνο, δεν είχε ενδιαφερθεί απολύτως κανείς να ανεβάσει  στην κεντρική πύλη του κάστρου την Ελληνική σημαία.

Κάτοικοι του κάστρου μας είπαν  οτι εκείνο το πρωι οι τρείς τελικά πακιστανοί που κατέβασαν την Ελληνική σημαία και ανάρτησαν την πακιστανική  δεν την άφησαν στο ιστό πάνω απο 10 λεπτά της ώρας αφού με το άκουσμα των κατακραυγών πολλών  κατοίκων αλλά και με την εμφάνιση περιπολικού της αστυνομίας οι πακιστανοί τράπηκαν σε φυγή προς την ανατολική πλευρά του κάστρου όπου και εκει κατοικούν δεκάδες μέσα σε μια μονοκατοικία όπως μας λένε οι κάτοικοι.

Παρόλα αυτά, και με τα πολλά απο σήμερα  κυματίζει ξανά υπερήφανη η γαλανόλευκη στην κεντρική πύλη του ιστορικου κάστρου των Ιωαννίνων μετα απο 8 μήνες. 

πηγή

(Visited 20 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Πακιστανική σημαία στό κάστρο τῶν Ἰωαννίνων

  1. Καλὰ ἔκαμαν καὶ καλὰ θὰ κάνουμε ἐμεῖς νὰ τὸ συνηθίσουμε. Διότι αὐτοὶ εἰς οὐδὲν πταίουν καὶ κακῶς τοὺς κατηγορεῖς, Μινώταυρε. κακῶς, κάκιστα διότι ὁ ψόγος ἀνήκει εἰς ὅλους ἐμᾶς οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐφέραμε ἐδῶ καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ τοὺς φέρωμεν. Εἰς τὴν χρωματουργίαν τὴν ὁποίαν ἐργαζόμουν ἐγώ ὁ ἴδιος φίλε μου, τὰ τελευταῖα 15 ἔτη ΟΥΔΕΙΣ Ἕλλην ἦκθε ποτὲ νὰ ζητήσῃ ἐργασίαν:ΟΥΔΕΙΣ!!! Ἀπεναντίας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ἦτο ἡ προσέλευσις λαθροτέτοιων πάσης προελεύσεως, ἡ δὲ φρᾶσις των “ἀφεντικὸ δουλειὰ ἔχει;” κατέστη πλέον ἡ ἐπωδὸς τῆς καθημερινότητός μας. Ἐμεῖς οὐδέποτε προελέβαμε κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς μὲ συνέπειαν ἀπὸ τοὺς 20 ἐργαζομένους ἀρχικῶς, μετὰ ἀπὸ συνταξιοδοτήσεις καὶ θανάτους, τὸ 2010 ἐμείναμε μόνον τρεῖς (3) καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησίν μου τὸ 2010 συνεπείᾳ τραυματισμοῦ μου σἠμερον παραμένει μόνο εἷς (1). Ὅλα αὐτὰ βεβαίως εἶχον καὶ ὅλα τὰ δυσάρεστα ἐπακόλουθα ἐπὶ τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς οἰκονομίας. Ὅταν ἐρωτοῦσα πελάτας μου ἰδιοκτῆτας ἐργοστασίων κατασκευῆς μεγάλων μηχανήμάτων διατὶ προσλαμβάνουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς λαθροτέτοιους ἀντὶ Ἑλλήνων ἡ ἀπάντησις ἦτο ἡ ἀναμενομένη καὶ πάντοτε στερεότυπος: “Ξέρεις πόσα χρόνια ἔχει νὰ μοῦ κτυπήσῃ Ἕλληνας τὴν πόρτα καὶ νὰ μοῦ ζητήσει δουλειά; Ἔχω νὰ ἐπιλέξω: ἤ τὸ κλείνω ἤ βολεύομαι μὲ αὐτούς, ὅπως βολεύομαι” Καὶ νὰ μὴ ἀκούσω, φίλε Μονώταυρε, τὸ ἐπιχείρημα περὶ τῶν χαμηλῶν ἡμερομισθίων διότι θὰ γελάσω. Ὡραῖον τὸ παραμῦθι καὶ βολικόν! Ἀντιλαμβάνεσαι τώρα διατὶ ὅλοι αὐτοὶ -ἤ μᾶλλον οἱ περισσότεροι – ἔχουν οἰκονομικὴν ἄνεσιν μεγαλυτέραν ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων; Τῶν ἀφρόνων Ἑλλήνων!! Οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ μόνοι των ἐξορύσσουν τοὺς ὀφθαλμούς των ἀντὶ νὰ σκεφθοῦν πῶς νὰ μὴ ἐπαναλάβουν τὰ ἴδια, τοὺς πταίουν ΟΛΟΙ οἱ ἄλλοι:Τὸ Σύμπαν ὁλόκληρον συνωμοτεῖ εἰς βάρος μας ἐνῶ ἐμεῖς…… ἐεεεε!!!…..

  2. Νικόλαε, εἶσαι ἐκτός θέματος. Αὐτά πού λές εἶναι γνωστά, μᾶς τά ἔχεις πεῖ ἕνα ἑκατομμύριο φορές, ἀλλά δέν θίγω τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά στό ἄρθρο μου. Τό διάβασες ὅλο;

  3. Ἀκριβῶς εἶμαι ἀπολύτως ἐντὸς θέματος. Καὶ δὲν θὰ παύσω νὰ ἐπαναλαμβάνω τὰ ἴδια ἒφ΄ ὅσον ἀκούω, βλέπω καὶ διαβάζω τὰ ἴδια. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔκαμαν κάτι ὄχι τυχαίως ἤ αὐθορμήτως ἀλλὰ ἐπειδὴ αὐτὸ ἠσθάνοντο. Καὶ τὸ αἰσθάνονται ἐπειδὴ ἐμεῖς τὸ ἐπιτρέπουμε. Θεωροῦν δῆλα δή τὴν Ἑλλάδα πατρίδα των καὶ δικαιολογημένως. Κὰι τὸ φανόμενον ὁσημέραι θὰ ἐπαναλαμβάνεται ὅσον αὐτοὶ παραμένουν ἐδω. καὶ παραμένουν ἐδῶ ἐπειδὴ ἐμεῖς τὸ ἐπιτρέπουμε. Ποῦ βλέπεις τὴν παράκαμψιν ἀπὸ τὸ θέμα; Εἶμαι ἤ δὲν εἶμαι ἐντός;

Leave a Reply