Ὅταν δολοφόνησαν τὸν Λίνκολν.

Ὅταν δολοφόνησαν τὸν Λίνκολν.Ὅταν λοιπὸν τὸν δολοφόνησαν, θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς ἦταν κάτι …τυχαῖον!
Δῆλα δή, θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς κάποιος φανατικὸς βγῆκε μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος, πάτησε τὴν σκανδάλη καὶ τέλος…

Βέβαια τὰ πράγματα οὐδέποτε εἶναι τόσο ἀπλᾶ ὅσο φαίνονται.
Ὁ Λίνκολν, (1809-1865), μία ἰσχυρὰ προσωπικότης, Ἐβραῖος, ποὺ κατάφερε νὰ «τερματίσῃ» τὸν ἐμφύλιον (;;;) Βορᾶ-Νότου, ἐδολοφονήθῃ μόλις δύο ἡμέρες μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἀνακωχῆς.
Συζητᾶμε φυσικὰ γιὰ τὴν περίοδο  ποὺ ἡ Ἀμερικὴ ἐξακολουθοῦσε νὰ βοᾷ ἀπὸ τὰ σκλαβοπάζαρα καὶ ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους. Τότε ποὺ ἀκόμη ἦταν ξεκάθαρον τὸ ποιοὶ ἀκριβῶς ἦταν οἱ ἔποικοι. Ὄχι ὅπως τώρα ποὺ ἔχουν ὅλοι οἱ ἀπόγονοί τους φορέσει τὴν προβιὰ τῶν «δημοκρατῶν»….

Ὁ Λίνκολν ἐδολοφονήθῃ γιὰ λόγους ἀσαφεῖς ἐπισήμως, ἀλλὰ γιὰ ἐν τελῶς σαφεῖς ἀνεπισήμως.
Ἡ ταμπέλα τοῦ φανατικοῦ Νοτίου ἐξυπηρετοῦσεε…. Ἀπλῶς δὲν  ἐξυπηρετοῦσε μόνον μία πλευρά… Καὶ φυσικὰ ἀκόμη δὲν εἶχε μεταβληθεῖ ἡ Ἀμερικὴ σὲ ἕδρα τοῦ Σιωνιστικοῦ Συμβουλίου.

Οἱ πραγματικοί λόγοι τῆς δολοφονίας του;
Τὸ χρῆμα!
Ὴ ὀρθότερα, τὸ ποιὸς θὰ διαχειριζόταν τὸ χρῆμα.
Κι ὅταν λέμε χρῆμα, ἐννοοῦμε ἀπλῶς τὸ ἐὰν τὸ χρῆμα θὰ εἶχε ἤ ὄχι ἀντίκρυσμα σὲ χρυσό.
Ὑπερίσχυσαν αὐτοὶ ποὺ ἤθελαν τὸ χρῆμα ἀνεξάρτητον τοῦ χρυσοῦ…
Κι ἀκόμη κυβερνοῦν…

Ὅταν λοιπὸν ἐδολοφονήθῃ ὁ Λίνκολν, ἡ Ἀμερικὴ ἀκόμη δὲν ἦταν ὑπερδύναμις.  Κατσικοχώρια, τσιφλίκια, καὶ δολοφόνοι, διάσπαρτοι παντοῦ στὴν ἀπέραντη χώρα.
Μία συλλογὴ ἀχρείων ἦταν, ἀπὸ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς Εὐρώπης, δίχως πρόγραμμα καὶ στόχο.
Ἀλλὰ ὅταν ἀνέλαβαν τὴν ἐξουσία τὰ κυκλώματα ποὺ δολοφόνησαν τὸν Λίνκολν, τότε ἡ Ἀμερικὴ ἄλλαξε ῥόλο καὶ σιγὰ σιγὰ ἀνῇλθε καὶ μᾶς προέκυψε αὐτὸ ποὺ σήμερα ἀντικρύζουμε!

Ἀθωώνουμε τόν Λίνκολν λοιπόν;
Ὁ Λίνκολν εἶναι ἕνα πρόσωπο μυθικό.
Τὰ ὅσα τὸν ἀφοροῦν εἶναι ἐπιμελῶς φιλτραρισμένα κι ἐντέχνως ἀλλοιωμένα.
Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν…
Οὐδόλως μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ Λίνκολν.
Ἴσως σὰν λεπτομέρεια στὴν ἀνθρώπινον ἱστορία, ἀλλὰ οὐδέποτε ὥς ἀρχή.
Κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀναζητοῦμε τὴν ἀρχή!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply