Ὁ χορὸς τῆς κοιλιᾶς!

Ὁ χορὸς τῆς κοιλιᾶς!2

 

 

(φωτογραφία

Ἀναζητῶντας ἄλλα θέματα στὸ διαδίκτυον, ἔπεσα ἐπάνω στὴν παρακάτω φωτογραφία!
Εἰλικρινῶς…
Ἀκόμη γελῶ…
Τὰ γοῦστα βέβαια τοῦ κάθε ἑνὸς εἶναι κάτι ποὺ δὲν σχολιάζεται… (περὶ ὀρέξεως… κολοκυθόπιττα!!)

Ἀλλὰ πῶς νά τό πῶ;
Ἀλλοιῶς τὸν ἤξερα τὸν χορὸ τῆς κοιλιᾶς….  Καὶ κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, τὸν ἤξερα λᾶθος….

Φτοῦ σου κοπέλα μου!!!! Πάντα τέτοια!!! Φτοῦ σου καὶ πάλι φτοῦ σου!

Φτοῦ σου κοπέλα μου!!!! Πάντα τέτοια!!! Φτοῦ σου καὶ πάλι φτοῦ σου!

(Ἠνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα.... φωτογραφία)
Αὐτὸς εἶναι πράγματι χορὸς τῆς κοιλιᾶς… Δίχως ὑπερβολές! Καὶ δὲν ἐπιδέχεται καμμίαν ἀντίρρησιν!!!!

Φιλονόη. 

(Visited 42 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ χορὸς τῆς κοιλιᾶς!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ χορὸς τῆς κοιλιᾶς! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply