«Τσακίστε τὸν φασισμό!»


Μωρὲ τσακίστε τον… Άλλᾶξτε τοῦ τὰ φῶτα… Ἀφανίστε τόν!

Ἀλλὰ νὰ τὸ κάνετε σωστά!
Σὲ κάθε του διάστασιν!
Σὲ κάθε του ἔκφρασιν!
Σὲ κάθε γειτονιά, συνοικία, πόλιν…
Ὄχι μόνον ἐκεῖ ποὺ θέλετε νὰ τὸν βλέπετε…
Παντοῦ… Ἀκόμη κι ἐκεῖ ποὺ τὸν συγκαλύπτετε!
Διότι κάποιοι τὸν συγκαλύπτουν ἀπολύτως συνειδητῶς!

 

  Τσακίστε λοιπὸν ἀγαπητοί μου τὸν φασισμό!
Ὁπουδήποτε!
Μὲ κάθε δυνατὸν μέσον!
Ἀλλὰ πρωτίστως νὰ τὸν τσακίσετε ἀπὸ μέσα σας!
Δὲν γίνετε νὰ συζητᾶτε κατὰ τοῦ φασισμοῦ ὅμως, ἐὰν πρὸ αὐτοῦ θέτετε τὸ ῥῆμα «τσακίστε»…
Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του εἶναι φασιστικότερον τῶν φασιστικοτέρων φασιστοειδῶν!
Καὶ δυστυχῶς, γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν πιάσει μία καραμέλα καὶ τὴν  πιπιλοῦν, ἔτσι, γιατὶ τόσα ξέρουν, τόσα παπαγαλίζουν,  εἶναι κομματάκι δύσκολο νὰ ἀνακαλύψουν στὸν καθρέπτη τους τὸ πρόσωπον τοῦ φασισμοῦ!
Διότι «ἀγαπητοί» μου…
Ὁ φασισμὸς ἔχει πολλὰ ἐνδύματα…
Κάποτε ἐμφανίζεται μὲ ῥᾶσα, καὶ μεταμορφώνεται σὲ Ἱερὰ Ἐξέτασιν ἤ δημιουργεῖ Σκυθοπόλεις…..  
Ἄλλοτε πάλι φορᾶ κάτι γελοῖα μουστακάκια καὶ καταματώνει τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀφρική… Ἤ δημιουργεῖ Σιβηρίες γιὰ νὰ βουλώσῃ κάθε ἀντίλογον….
Κι ἄλλες φορές, εἶτε μιμεῖται  τοὺς ἀνισορρόπους μὲ τὰ γελοῖα μουστακάκια, εἶτε τοὺς ἄλλους, τοὺς πατερούληδες, ποὺ ἔσφαζαν μέσα στοὺς πάγους, ἀνοίγει κεφάλια, σπάει κόκκαλα, πλευρά, εἶτε ἠθικό, εἶτε σκέψιν, εἶτε ἀκόμη καὶ λογικήν… Κι ἔτσι βλέπουμε νὰ τσακίζονται περιφρουρητὲς τοῦ βωμοῦ τῶν δώδεκα θεῶν, ἤ κακόμοιροι ΛΑΘΡΟέποικοι ποὺ πήγαιναν στὶς δουλειές τους, ἤ ἀκόμη καὶ πρόσωπα ποὺ πράγματι εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ φασιστικὲς πράξεις, ἀλλὰ τὸ παίζουν σωτῆρες…. 

Γενικῶς ὁ φασισμός, ὁ πραγματικὸς φασισμός, γνωρίζει μόνον ἕνα πρᾶγμα νὰ κάνῃ πάρα πολὺ καλά:
Νὰ φιμώνῃ!
Κι αὐτὸ τὸ κάνει μὲ φόνους, βιασμούς, γενοκτονίες….

Τσακίστε λοιπὸν τὸν φασισμό!
Σὲ κάθε του ἔκφρασιν!
Σὲ κάθε του δράσιν!
Σὲ κάθε του ἔνδυσιν!
Γιὰ νὰ φτιάξουμε Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὲ ἐλευθερία, ἰσονομία, δίκαιον, τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερον ποὺ πρέπει νὰ τσακίσουμε εἶναι ὁ φασισμός!
Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ τὸν τσακίσουμε ἀπὸ μέσα μας!
Διαφορετικῶς, τὸ μόνον ποὺ καταφέρνουμε εἶναι νὰ παρακολουθοῦμε τὸν ἀγώνα δρόμου κάποιων, μεταξύ τους, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξουν πόσο περισσότερο φασίστες μποροῦν νὰ γίνουν!

Φιλονόη.  

Υ.Γ.1. Ἄ… Μία καὶ μιλᾶμε γιὰ φασισμό… Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ τσακίσετε, ἐφ’ ὅσον πιάσατε τέτοιαν δουλειά, εἶναι τὸν φασισμὸ κατὰ τῶν Ἑλλήνων… Αὐτὸ προέχει… Δύσκολο νὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε… Ἀλλά ποῦ θά πάῃ; Μὲ τὸ καλό, μὲ τὸ ἄσχημο, μὲ τὸ …ἀναπόφευκτον… Κάτι θὰ γίνῃ!

Υ.Γ.2. Ἐπεὶ δὴ ἔχουν γεμίσει οἱ κάδοι μας, οἱ τοῖχοι μας καὶ κάθε δημόσιος χῶρος ἀπὸ τὴν παραπάνω φράσιν, θὰ τολμοῦσα πλέον νὰ πῶ πὼς ὁ φασισμός σας παρατράβηξε! Δὲν σέβεστε οὔτε κἄν τὰ σπίτια τῶν πτωχῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ σβήσουν τὶς ἀσυναρτησίες σας! Τόσος φασισμός σᾶς δέρνει; Καί δέν εἶστε σιχάματα; Ὅλοι σας; Καί οἱ πολέμιοι καί οἱ ὑπερασπιστές του; Χά!

 φωτογραφία

 

 

(Visited 28 times, 3 visits today)
One thought on “«Τσακίστε τὸν φασισμό!»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Τσακίστε τὸν φασισμό!» « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply