Μά τόσες ἐπιθέσεις πιά;

Μά τόσες _πιθέσεις πιά_

Γενικῶς ἡ βία, καὶ εἰδικῶς ἡ σωματικὴ καὶ νοητικὴ βία, εἶναι ἀπὸ τὰ χειρότερά μου.
Ὁ σεβασμός, ἡ ἐπικοινωνία, ἰδίως μὲ αὐτοὺς ποὺ διαφωνῶ, εἶναι κάτι ποὺ μᾶλλον μὲ τρέφει παρὰ μὲ καταβάλλει.
Ἔχω κι ἐγὼ πάρα πολλὲς φορὲς ἐκνευριστεῖ μὲ πρόσωπα ποὺ ἐπιλέγουν μίαν στάσιν ζωῆς, ἡ ὁποία δὲν στηρίζεται σὲ ἐπιχειρήματα ἀλλὰ σὲ «θέσφατα», ἐπιλογές ἄλλων, κομματικὲς ἐντολές,  οἰκογενειακὲς κληρονομιές, κοινωνικὲς δομὲς ἤ ὀργισμένες ἀντιδράσεις. Οὐδέποτε ἔχω σκεφθεῖ νὰ ἁπλώσω χέρι ἐπάνω τους ὅμως! Μποροῦν νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν ἀνᾲ πάσᾳ στιγμὴ οἱ οἰκεῖοι μου!
Ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ὅταν ἔχω νὰ κάνω μὲ εὐφυεῖς ἀνθρώπους ἡ διαφωνία γίνεται ἐργαλεῖον καὶ μᾶς βοηθᾶ ὅλους νὰ μάθουμε. Ὄχι νὰ πνιγοῦμε στὸν θυμό. Ἀκόμη κι ἐὰν περάσουμε μέσα ἀπὸ τὸν θυμό!

Αὐτὸ σὲ ὅ,τι μὲ ἀφορᾷ φυσικά.
Διότι ἄλλο τὸ τὸ θέλω κι ἄλλο τὸ τὶ συμβαίνει γύρω μου.

Ἐδῶ καὶ μερικὲς ἑβδομάδες διαβάζω συχνὰ πυκνὰ γιὰ τὶς ἀμέτρητες καὶ ἀπάνθρωπες ἐπιθέσες ποὺ δέχονται κυρίως ΛΑΘΡΟμετανᾶστες, ἀπὸ μέλη (;;;;) τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
Γνωρίζω τὸ ποιόν τους καθῶς ἐπίσης γνωρίζω καὶ τὸ ἔως ποῦ μποροῦν νὰ φθάσουν.
Ἔχω ἀντιληφθεῖ ὅμως πὼς κάνουν κυριολεκτικῶς ἀγώνα δρόμου αὐτὴν τὴν περίοδον γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουν στὰ μάτια τῆς κοινωνίας τὸ ὄνομά τους. Πρὸ τοῦτο καὶ μόνον παραμένω ἐπιφυλακτική.

Ἄκουγα λοιπὸν τὸν Μιχαλολιάκο νὰ διαμαρτύρεται ἐντόνως σὲ κάποια παρέμβασίν του, σὲ ἐκπομπὴ τοῦ Χίου, γιὰ τὴν  ἐσκεμμένη βία ποὺ χρησιμοποιεῖται κατὰ ΛΑΘΡΟμεταναστῶν τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες. Ἕνας φουκαράς, (;;;; τὰ ὁποῖα ἐρωτηματικὰ τίθενται διότι δὲν ξέρω πόσο φουκαρὰς εἶναι τελικῶς…) ἔφαγε ξύλο ἄφθονο ἀπὸ μπρατσαρᾶδες. 
Δὲν πιστεύω νὰ λέῃ ψέμματα, διότι σὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα δύναται νὰ γίνῃ ἔλεγχος, ἐὰν φυσικὰ τὸ ἐπιθυμοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι.
Αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι πὼς ἐπισήμως κάποιοι ἔσπασαν στὸ ξύλο κάποιον ποὺ ἦταν ἁπλῶς ἔγχρωμος.
Στημμένα ἐπεισόδια λοιπόν; Ἤ ὄχι; Μήπως καθαρῶς ῥατσιστικές ἐπιθέσεις; 

Ἔχουμε λοιπὸν ἕνα κόμμα ποὺ εἶναι μέσα στὴν βο(υ)λή, ποὺ θέλει νὰ ἀνεβάσῃ τὰ ποσοστά του καὶ ποὺ τελικῶς κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ τὰ …κρατήσῃ χαμηλά.  Μά εἴμαστε σοβαροί; 
(Αὐτὰ μόνον ὁ …Καρατζαπαίρνης θὰ μποροῦσε νὰ τὰ κάνῃ!)

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Μιχαλολιάκος εἶναι ἄλλου φυράματος, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Καρατζαπαίρνης, (δὲν τοποθετοῦμαι γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι καλλίτερος ἤ χειρότερος!!!) ἐρωτῶ λογικοὺς ἀναγνῶστες:
εἶναι δυνατόν νά τραβοῦν μόνοι τους νά ἀδειάσουν τήν καρδάρα μέ τό γάλα, πού μόλις γέμισαν;;

Λογικὰ δὲν γίνεται…
Ναί, κάποιοι ἴσως νὰ ἔχουν πάρῃ ἀέρα. Ἀλλὰ ἐπίσης συμπεριλαμβάνονται μέσα σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν τὸ κόμμα τους ὐψηλότερα. Ὅσο μπρατσαρᾶδες κι ἐὰν εἶναι, ξέρουν νὰ ὑπακούουν τυφλά! Δὲν θὰ ἔκαναν λοιπὸν κάτι γιὰ νὰ βάλουν τρικλοποδιὲς στὸ κόμμα ποὺ τόσο πιστεύουν…

Γιατί λοιπόν συμβαίνουν τόσες «ῥατσιστικές» ἐπιθέσες τόν τελευταῖον καιρό; Γιατί δέν πέφτει κάτω ἀπό τό ξύλο ὁ Ἀλαβάνος ἤ ὁ Βαλλιανάτος ἤ τά τσιράκια τους; Μὰ ὄχι διότι φυλάσσονται φυσικά! Διότι ὑπάρχουν τόσοι, ἐξ ἴσου καλοὶ «στόχοι»,  ποὺ δὲν φυλάσσονται καὶ εἶναι χειρότεροι ἀπὸ δαύτους. 
Τὸ πρόβλημα ὅμως δὲν εἶναι μία νέα μάχη μὲ τὴν παράταξιν ποὺ μᾶς ξεπουλᾶ ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀλλὰ ἡ πρόκλησις μὲ τὴν μερίδα ἐκείνην ποὺ εἶναι πολυάριθμη καὶ μὴ ἀξιοποιήσιμη.
Ἄς μὴν ξεχνᾶμε πὼς οἱ περισσότεροι «συνοδοιπόροι» τῶν ἰσλαμιστῶν ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐκνευρίζονται μὲ τὶς θεοκρατικές τους ἀντιλήψεις καὶ μὲ τὴν ἀνικανότητά τους νὰ διαχωρίσουν μέσα τους, πὼς ἄλλο μία διαδήλωσις κι ἄλλο ὁ θρησκευτικὸς φανατισμός. Ἔχουν ἄλλως τὲ καταθέσει ἤδη τὶς ἀπόψεις τους στὸ ΙΝΤΙΜΙΝΤΙΑ καὶ στὰ διάφορα φιλικά τους ἱστολόγια.
Ἄρα; Ποῦ εἶναι τό πρόβλημα;

Τὸ πρόβλημα εἶναι στὸ ὅ,τι ἀκόμη οἱ συγκρούσεις δὲν ἔχουν γενικευθεῖ καὶ κάποιοι ἐπιθυμοῦν τὴν γενίκευσιν.
Ποιοί; Χμμμ…. Μεγάλο θέμα κι αὐτό, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ ἐμβαθύνουμε πρὸς ὥρας.
Ἄς παραμείνουμε στὸ τμῆμα τῶν ὀρατῶν γεγονότων.

Ἔχουμε δύο παρατάξεις ποὺ τρέφουν ἄσβεστον μίσος μεταξύ τους.
Δὲν τολμοῦν νὰ συγκρουστοῦν γιὰ λόγους πολιτικούς, ἐφ’  ὅσον μία σύγκρουσις «ὁμοεθνῶν» θὰ ἀφωρισθῇ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ δὲν θὰ τύχῃ καμμίας ὑποστηρίξεως. Ἴσως μάλλιστα νὰ ἐπιφέρῃ καὶ μὴ ἐλέγξιμα ἀποτελέσματα….
Ἐάν ὅμως ἡ σύγκρουσις δέν προερχόταν ἀπό ἰδεολογικές ῥήξεις ἀλλά ἀπό κοινωνικές; Καί μάλλιστα «ῥατσιστικές»;  Πῶς θά τό ἀντιμετώπιζε αὐτό ἡ κοινωνία μας; Θά δεχόταν κάποιες δικαιολογίες καί κάποια ἐλαφρυντικά, ὅσον ἀφορᾶ στούς «πληγέντες» ἤ θά συμπεριφερόταν ἐν τελῶς «ῥατσιστικά»;

Ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες  οὐδέποτε σταθήκαμε ῥατσιστές, στὸ σύνολόν μας, θὰ ἀπορρίπταμε μὲ μεγάλην ὀργὴ τὴν ὁποιαδήποτε ῥατσιστικὴ βία, πραγματικὴ ἤ φανταστική. 
Κι ἐπίσης θὰ παραμέναμε στὸ σύνολόν μας παρατηρητές, ἐν ᾦ τὴν ἴδιαν στιγμὴ θὰ ἀνεχόμασταν καὶ θὰ δικαιολογούσαμε τὶς βιαιότητες ποὺ θὰ ἀντικρύζαμε πλέον. Διότι, πῶς νά τό κάνουμε; Ἀεὶ παῖδες ἐσμέν….

Μία κοινωνικὴ ῥήξις εἶναι καὶ ἀναπόφευκτος καὶ ἀπολύτως τεχνητή, ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους.
Συμβαίνει καὶ τὴν πληρώνουν ἀθῶοι ἤδη.
Βέβαια, συντόμως ἀποδεικνύεται πὼς εἶναι ὄντως στημένες ἐτοῦτες οἱ παραστάσεις; Ἔ καί; Ἔχουν κερδίσει κάποιες «ἐντυπώσεις» αὐτοί πού τίς ὀργανώνουν;
Τὸ πρόβλημα φίλοι μου δὲν εἶναι τὸ τὶ θέλουν ἀπὸ ἐμὰς ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἐμεῖς θὰ τοὺς τὸ δόσουμε.
Κι ἐὰν δὲν παραμείνουμε ψύχραιμοι, θὰ τοὺς τὸ προσφέρουμε στὸ πιάτο!

 Ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ δὲν ἔχει μαζέψει τὰ καλλίτερα παιδιὰ τοῦ πλανήτου στοὺς κόλπους της. Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν περίοδο κάνει ….βο(υ)λή!
Καὶ κάποιος ποὺ κάνει βο(υ)λή, θέλει νὰ ξανακάνῃ!
Κάθεται ἥσυχα ἥσυχα καὶ περιμένει τὶς ἐπόμενες ἐκλογές, μετρῶντας ψηφαλάκια.
Δὲν πιάνει τὶς βαριοποῦλες γιὰ νὰ σπάσῃ κεφάλια!

Κάποιος ἄλλος ὅμως ποὺ θέλει, εἶτε τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ ἐκτὸς βο(υ)λῆς, εἶτε μία γενικευμένη σύγκρουσιν, χρυσοπληρώνει  ἐπαγγελματίες δολοφόνους καὶ δολοπλόκους, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργήσουν καταστάσεις τέτοιες, ποὺ νὰ ἐνοχοποιήσουν τὴν κάθε Χρυσὴ Αὐγή. 
Βρίθει ἡ ἱστορία μας ἀπὸ προπαγάνδες, ψεύδη καὶ τεχνητὲς ἐξεγέρσεις… Βρίθει κι ἀπὸ πραξικοπήματα… Βρίθει κι ἀπὸ ἐγκλήματα…
Διαθέτουμε δῆλα δὴ ὅλην ἐκείνην τὴν γονιδιακὴ πληροφορία, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσῃ Ἐφιᾶλτες καὶ Πήλιους Γούσηδες. Ἤ μήπως κάνω λᾶθος;

Συνεπῶς;
Ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὶς κατ’ ἐξακολούθησιν ἀποκαλύψεις πὼς οἱ φερόμενοι ὥς δρᾶστες δὲν ἦταν ….παρόντες στὸ ὅποιο γεγονός,  πὼς κάποιοι μᾶς σπρώχνουν κάπου. 
Θά τά καταφέρουν;
Πολὺ πιθανόν… Ἀλλὰ στὸ μεταξὺ ἄς προετοιμαζόμαστε…
Δὲν εἶναι ὅπως φαίνονται τὰ πράγματα σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων.
Καὶ δὲν θὰ κρατήσῃ γιὰ πολὺ ἀκόμη ἡ «μπουνάτσα».  

Φιλονόη.

Υ.Γ. Αὐτὸ μὲ τὴν βία… Τὴν πολλὴ βία… Τὴν ἄνευ ὁρίων βία πολὺ μὲ ἀναστατώνει… Τὴν …μυρίζω τὴν παγίδα. Κάτι δὲν πάει καλά… Τὸν νου μας Ἕλληνες! 

 φωτογραφία 

(Visited 23 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μά τόσες ἐπιθέσεις πιά;

  1. Εἶσαι μερικῶς ἐκτὸς πραγματικότητος Φιλονόη πιθανὸν ἀπὸ ἄγνοιαν τοῦ ἀντικειμένου. Εἰς ὅτ,τι δὲ ἀφορᾶ τὸν Μιχαλολιᾶκον καὶ τὸν Καρατζαφέρνην, ἐπειδὴ ἀμφοτέρους (ἰδίως τῶν πρῶτον) τοὺς γνωρίζω πολὺ καλὰ ἐνῶ ἐσὺ οὐδόλως, σὲ πληροφορῶ ὅτι οὐδεμίαν ἔχουν σχέσιν μεταξὺ των κυρίως δὲ εἰς τὸ ἰδεολογικὸν. Ὁ μὲν πρῶτος ΕΠΩΛΗΣΕ τὴν ἰδεολογίαν του ἀντὶ καρέκλας καὶ κονόμας, ὁ δὲ δεύτερος μέχρι στιγμῆς τὴν κρατᾶ ἀκλόνητος. Ἔχει καὶ ἄλλα πολλὰ ἡ ἄβυσσος ἡ χωρίζουσα αὐτοὺς ἁλλὰ περιορίζομαι μόνον εἰς τοῦτο διότι αὐτὸ εἶναι τὸ εὐαίσθητον σημεῖον μου. Ὁπότε ὡς ἀνομοιοειδῆ, πᾶσα σύγκρισις μεταξύ των εἶναι ἀδύνατος.

Leave a Reply