«Ἀπεμπολῶν, τοῦ κεῖθεν ἐμβολῶν!!!…»

__πεμπολ_ν, το_ κε_θεν _μβολ_ν!!!__

Τί σημαίνει αὐτό;
Χμμ… Μὰ ὅλοι τὸ γνωρίζουμε… Τὸ ἔχουμε παίξει παιδιά… Τὸ ἔχουμε τραγουδήσει.. Τὸ ἔχουμε μουρμουρίσει ἀπὸ κεκτημένη ταχύτητα…. Τὸ ἔχουμε διδάξει σὲ ἄλλα παιδιά… Καὶ κάπου κάπου, τὸ ἀναπολοῦμε…

«ἄ μπὲ μπὰ μπλόν, τοῦ κεῖθε μπλόν….»

Τό θυμηθήκαμε;
Εἶναι νά μήν γελᾶ κάποιος μέ τήν ἀνιστορικότητά μας καί τήν ἀμάθειά μας; Ἤ μέ τήν ἀνικανότητά μας νά ξεφύγουμε ἀπό αὐτό πού εἴμαστε ἀκόμη;

Φιλονόη.

Η διαχρονικότητα της Ελληνικής γλώσσης είναι αδιαμφισβήτητη και αυταπόδεικτη!

Μεταξύ των πολλών παραδειγμάτων ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα:

Μικροί είχαμε παίξει το γνωστό παιδικό παιχνίδι : δύο ομάδες αντιπαρατιθέμενες, εναλλάξ να εφορμούν η μία της άλλης ψελλίζοντας ακαταλαβίστικα λόγια, που όλοι νομίζαμε αποκυήματα παιδικής φαντασίας και κουταμάρας (μετέπειτα πήρε την μορφή: «έλα να τα βγάλουμε»)

«Ά μπε, μπα μπλόν, του κείθε μπλόν, ά μπε μπα μπλόν του κείθε μπλόν, μπλήν-μπλόν.»

Τι σημαίνουν αυτά; Μα , τι άλλο, ακαταλαβίστικες παιδικές κουταμάρες, θα ειπεί κάποιος.

Όμως δεν είναι έτσι.

Ατυχώς, η Ελληνική, εδέχθη πλείστες όσες προσβολές από εξελληνισμένους βαρβάρους, Σλάβους, Τουρκόφωνους, Λατίνους κ.ά.., που δεν κατανοούσαν την ελληνική -ούτε κάν είχαν την φωνητική ανατομία που θα τους επέτρεπε σωστές εκφωνήσεις φωνηέντων – εμιμούντο τις φράσεις, παραφράζοντάς τις συχνότατα, και έτσι διεστραμμένα και παραμορφωμένα, έφθασαν μέχρι των ημερών μας, ώστε πλέον να μη αναγνωρίζονται.

Κατ’΄αυτόν τον τρόπο, εισήχθησαν εις την Ελληνική, όροι, λέξεις και φράσεις, ως μέσα από παραμορφωτικό κάτοπτρο είδωλα, καθιστάμενα αγνώριστα στον απλό κόσμο.

Ας επανέλθουμε στο πιο πάνω.

Η όλη. στιχομυθία, προήρχετο από παιδικό παιχνίδι που έπαιζαν οι Αθηναίοι Παίδες (και ου μόνον.), και ταυτόχρονα εγυμνάζοντο στα μετέπειτα αληθινά πολεμικά παιχνίδια.
Πράγμα απολύτως φυσικό, αφού πάντοτε ο Αθηναίος Πολίτης ετύγχανε και Οπλίτης! (βλέπετε παίζοντας και με τα γράμματα, προκύπτον συνδεόμενες έννοιες.Πολίτης – Οπλίτης)

Τι έλεγαν λοιπόν οι αντιπαρατιθέμενες παιδικές ομάδες, που τόσον παραφράσθηκε από τους μεταγενέστερους;;
Ιδού η απόδοση:

«Απεμπολών, του κείθεν εμβολών !!!…» (επαλαμβανόμενα με ρυθμό, εναλλάξ από την δείθεν επιτιθέμενη ομάδα)

Τι σήμαιναν ταύτα; Μα..απλά ελληνικά είναι! « Σε απεμπολώ, σε αποθώ, σε σπρώχνω, πέραν (εκείθεν) εμβολών σε (βλ. έμβολο) με το δόρυ μου, με το ακόντιό μου!!!

Ἀνιχνεύσεις

(Visited 346 times, 1 visits today)
7 thoughts on “«Ἀπεμπολῶν, τοῦ κεῖθεν ἐμβολῶν!!!…»

      • Μα, φυσικά. Θα θέλατε, όμως να μας δώσετε, με πλήρη σοβαρότητα, την πηγή αυτής της ανάρτησής σας; Σε ποιο αρχαίο κείμενο αναφέρεται η φράση που εσείς αποδίδετε στο αμπεμπαμπλομ; Διαπιστώνω πως η πηγή «Ανιχνεύσεις» που υπάρχει στο τέλος του άρθρου σας έχει διαγραφεί. Μάλλον, κάποιος την ανακάλεσε αντιλαμβανόμενος το λάθος του;

        Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον το αρχαίο ελληνικό κείμενο, όπου αναγράφεται η φράση Απεμπολών, του κείθεν εμβολών.

      • Τὸ «ἀνιχνεύσεις» δὲν διεγράφη, ἔκλεισε. Ἡ Χλόη μας ἔγραφε ἐκεῖ μέσα καὶ ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὰ θέματα.

Leave a Reply