Παρουσίασις βιβλίου τῆς κ. Μαρίας Ρεπούση

Ὅποιος καλός βιβλιόφιλος θέλει νά «χαιρετίσῃ»  ἀπό κοντά τούς «ἀξιόλογους» καθηγητές/συζητητές ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη…………….

Μινώταυρος

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Παρουσίασις βιβλίου τῆς κ. Μαρίας Ρεπούση

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παρουσίασις βιβλίου τῆς κ. Μαρίας Ρεπούση « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply