Ἐὰν δὲν….

 

Ἐὰν δὲν....Κάθε ημέρα που περνά, ο Ελληνικός λαός υποχρεούται σε εξοντωτικά μέτρα για ένα χρέος που δε δημιούργησε ο ίδιος και από ένα καρτέλ ανθρώπων που ουδεμία σχέση με τα ελληνικά ιδεώδη. Εκτός αυτού, αναγκάζεται να υποστεί μία βάρβαρη κυβερνητική αγκιτάτσια παραπληροφόρησης και δημιουργίας ενοχικών συνδρομών από μία πολιτική λαίλαπα που καθοδηγείται από τους εκμαυλιστές του ελληνισμού. Γι’ αυτούς τους λόγους, αρνούμαι πλέον να πληρώσω το οτιδήποτε, εάν πρώτα:
1. Δε μειωθεί ο μισθός των βουλευτών στα 2.500€ μηνιαίως,
2. Δε γίνει άρση βουλευτικής ασυλίας με αναδρομικό χαρακτήρα,
3. Δε γίνει άρση του Νόμου περί ευθύνης υπουργών
4. Δε συμπεριληφθούν οι βουλευτές στο ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων και
5. Δεν πληρώσουν το όποιο χρέος εκείνοι που το δημιούργησαν και οι οικογένειές τους.
Ως Έλλην, δεν αναγνωρίζω ως “ελληνικό” το υπάρχον κυβερνητικό μόρφωμα και ως εκ τούτου, δεν το αναγνωρίζω.
(από εβδομάδα κι επισήμως στη ΔΟΥ που ανήκω με υπεύθυνη δήλωση σφραγισμένη από ΚΕΠ).

Γεώργιος Μεταξᾶς.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply